Za Mariánom Vojtekom

Gejský aktivizmus na Slovensku stratil legendu. Dnes odišiel Marián Vojtek, spoluzakladateľ prvého gejskolesbického hnutia v Československu.

Ako citovať tento článok:

red. Za Mariánom Vojtekom In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/12/2011. Získané 25/02/2024 - 21:02. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/za-marianom-vojtekom