Za spisovateľkou a politickou aktivistkou Barbarou Ehrenreich

Spomíname na americkú spisovateľku, politickú aktivistku a feministku Barbaru Ehrenreich, ktorá zomrela 1. septembra 2022. Pripomeňme si ju článkom „Život bez otce: promýšlení teorie socialistického feminismu“  (1995), ktorý sme v preklade Kateřiny Liškovej publikovali v časopise  Aspekt 2/2000 – 1/2002 Patriarchát:

 

Ale potřebujeme lepší způsob porozumění světu, v němž žijeme. Váhám, zda říct novou „teorii“, protože to slovo implikuje představu nových struktur a zákonů mechaniky, které by je propojily. Jestliže to není „kapitalismus plus patriarchát“, možná se ptáte co tedy. A v tom to právě je: to „co“ je proměnlivé, mnohem proměnlivější, než jsme si kdy myslely. Statičnost modelu „kapitalismu plus patriarchát“ popisuje svět, který je na ústupu. Svět relativní hojnosti a zdánlivé stability, kde kategorie jako „rodina“, „stát“, a „hospodářství“ byly pevným základem teorie. Dnes už lze máloco považovat za pevné a neměnné. „Rodina“, v teorii tak dlouho zvěcňovaná, vypadá spíš jako improvizace než jako instituce. Nová technologická revoluce, která je pokračováním revoluce, jež vyústila v industriální kapitalismus (a státní socialismus), proměňuje nejen produkci, ale i percepci. Celá průmyslová odvětví zastarala, všechny třídy jsou znovu definovány. V národním měřítku se zvětšuje propast mezi rasami, nevídaných rozměrů dosahují v mezinárodním měřítku rozdíly mezi Severem a Jihem. Ženy na celém světě jsou zbídačovány, stávají se z nich migrantky a běženkyně a nevyhnutelně také „levná pracovní síla“. „Všechno, co je pevné, se rozplývá ve vzduchu“ – pokud se to nevypaří okamžitě.

 

Celý článok si môžete prečítať online alebo v časopise Aspekt 2/2000 – 1/2002 Patriarchát.

 

Ďalšie diela Barbary Ehrenreich nájdete v knižnici ASPEKTU na Mýtnej 38 v Bratislave. Prečítať si môžete napr.: monografiu Barbary Ehrenreich The Hearts of Men: American Dreams and the Flight from Commitment, publikáciu Global Woman: Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy, ktorej editorkami sú Barbara Ehrenreich a Arlie R. Hochschild, Sborník překladů z evropské a americké feministické sociologie II. (editorky Marie Čermáková a Lumír Gatnar) a ďalšie.

Ako citovať tento článok:

red. Za spisovateľkou a politickou aktivistkou Barbarou Ehrenreich In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 03/09/2022. Získané 26/05/2024 - 14:03. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/za-spisovatelkou-politickou-aktivistkou-barbarou-ehrenreich