Za spoločnosť bez homofóbie a transfóbie

Cieľom tohtoročného Medzinárodného dňa boja proti homofóbii a transfóbii je konať proti homofóbii a transfóbii vo vzdelávaní a prostredníctvom vzdelávania. V tento deň si ľudia v mnohých krajinách sveta pripomínajú rozhodnutie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyňať homosexualitu z Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Aj výroky, ktoré odzneli v uplynulých dňoch na pôde parlamentu, poukazujú na to, že na Slovensku je vzdelávanie v oblasti ľudských práv neheterosexuálnych ľudí veľmi potrebné. Prispejme aj my k spravodlivej a lepšej spoločnosti bez diskriminácie.

Ako citovať tento článok:

red. Za spoločnosť bez homofóbie a transfóbie In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/05/2012. Získané 25/07/2024 - 17:31. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/za-spolocnost-bez-homofobie-transfobie