Začína sa rodovo orientovaný festival ArtWife v Liptovskom Mikuláši

Kultúrne centrum Diera do sveta prinesie 3. až 5. mája do Liptovského Mikuláša rôznorodú tvorbu inšpiratívnych umelkýň. Prvý ročník rodovo orientovaného festivalu s viacvýznamovým názvom ArtWife predstaví osobnosti, ktoré prostredníctvom umenia reflektujú rodovú problematiku a spochybňujú rodové stereotypy. Na festivale sa bude hovoriť napríklad o aspektovskej knihe Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách a zakúpiť si budete môcť aj ďalšie tituly Knižnej edície ASPEKT.

Kliknite na program:

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Začína sa rodovo orientovaný festival ArtWife v Liptovskom Mikuláši In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 02/05/2018. Získané 14/05/2020 - 01:18. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/zacina-sa-rodovo-orientovany-festival-artwife-v-liptovskom-mikulasi