Zažite (znova) prezentáciu knihy Mojich 7 životov

Ešte raz pozývame na stretnutie s Agnešou Kalinovou a predstavenie knižného rozhovoru, ktorý poskytla Jane Juráňovej. Prezentácia knihy Mojich 7 životov sa uskutočnila 28. marca 2012 v Zichyho paláci v Bratislave. Hostky a hostí privítali Jana Cviková a moderátor večera Martin Bútora. Na jeho otázky odpovedali autorky knihy Agneša Kalinová a Jana Juráňová. Z knihy čítali Dorota Gvozdjaková, Zuzana Bútorová a Jana Cviková, o hudobné vystúpenie sa postarali Marek Juráň (husle) a Ján Remenec (klavírny sprievod). Do diskusie prispeli aj Kornel Földvári a Pavel Branko.

Video: Michal Hanták

 

 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Zažite (znova) prezentáciu knihy Mojich 7 životov In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 26/04/2012. Získané 16/07/2024 - 20:51. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/zazite-znova-prezentaciu-knihy-mojich-7-zivotov