Že vraj feministky nenávidia mužov?

1221

O tom, že feministky nenávidia mužov, ste iste počuli už najmenej stokrát. Toto tvrdenie je podľa bell hooks rozšírené najmä preto, že hoci „protimužské frakcie neboli v rámci feministického hnutia početné, (...) feministky, ktoré sa usilovali, aby muži boli ich spoločníkmi a spojencami, nikdy nezískali pozornosť médií.“ (S. 102)

 

V novom preklade knižky bell hooks Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách sa dočítate aj to, že feministky nechcú upierať práva mužom a chlapcom ani ich nechcú utláčať. Práve naopak:

„Potrebujeme takú víziu mužskosti, v ktorej by pozitívne sebahodnotenie a sebaprijatie tvorilo základ identity každej ľudskej bytosti. Kultúry založené na ovládaní ničia sebaúctu a nahrádzajú ju vedomím, že svoje bytie odvodzujeme od schopnosti ovládať iných. Patriarchálna mužskosť učí mužov, že ich pocit vlastného ja a ich identita a bytie stoja na kapacite ovládať iných. Aby to zmenili, musia kriticky prehodnotiť fakt, že muži stále ovládajú túto planétu i menej vplyvných mužov, ženy a deti. Chlapci potrebujú zdravú sebaúctu. Potrebujú lásku. Feministická vízia, ktorá nezavrhuje maskulinitu, prejavuje priazeň chlapcom a mužom a žiada pre nich tie isté práva ako pre dievčatá a ženy. “ (S. 101 – 103)

 

Táto a ďalšie ilustrácie Judy Horacek boli uverejnené v Kalendárke 2004.

Ako citovať tento článok:

red. Že vraj feministky nenávidia mužov? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 05/02/2014. Získané 23/07/2024 - 19:53. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/ze-vraj-feministky-nenavidia-muzov