Že vraj feministky sú feministkami preto, lebo sú škaredé?

1162Aj vy ste už počuli o tom, že feministky sú feministkami preto, lebo sú škaredé a neatraktívne? Nuž, veľa závisí od toho, čo považujete za pekné. A čo treba podľa vás kráse obetovať. Aj zdravie a lásku k vlastnému telu?

 

Čítajte v novej knižke bell hooks Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách:

„Vďaka feminizmu došlo k revolúcii v odievaní a dnes už vieme, že naše telo je hodné lásky a obdivu vo svojom prirodzenom stave, netreba k nemu už nič pridávať, iba ak sa žena sama rozhodne pre ďalšie skrášľovanie. (...) Ženy, ktoré sa zapojili do hnutia, majú naozaj rozmanité rozmery i tvary. Sme absolútne rôznorodé. A je také vzrušujúce slobodne si ceniť naše rozdiely bez hodnotenia alebo vzájomného súperenia.“ (S. 55)

 

Táto a ďalšie ilustrácie Jenny Schmid boli uverejnené v Kalendárke 2001.

 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Že vraj feministky sú feministkami preto, lebo sú škaredé? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 03/02/2014. Získané 23/07/2024 - 20:30. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/ze-vraj-feministky-su-feministkami-preto-lebo-su-skarede