Že vraj feministky sú frigidné?

1161

 

Aj vy ste už počuli, že všetky feministky sú frigidné a asexuálne? V skutočnosti sa práve feministické hnutie vo významnej miere podieľalo na rozvíjaní poznania o zdravej sexualite žien.

 

Čítajte v novej aspektovskej knižke bell hooks Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách:

„Predtým, než vzniklo feministické hnutie a začala sa sexuálna revolúcia, bolo pre väčšinu žien komplikované, ak nie priamo nemožné, presadiť vlastné chápanie zdravej sexuality. Sexistické myslenie učilo ženy, že sféra sexuálnej túžby a uspokojenia je vždy a výlučne mužskou záležitosťou a len ženy, ktoré nie sú dosť mravné, si dovolia vyjadriť sexuálnu potrebu alebo hlad po sexe. (...) Feminizmus je stále jediným hnutím za sociálnu spravodlivosť, ktoré ako dôsledok feministickej teórie a praxe ponúka víziu sexuálnej pohody pre všetkých. Potrebujeme erotiku bytia, ktorá bude vychádzať z princípu, že máme právo vyjadriť svoju sexuálnu túžbu ako silu, ktorá nami hýbe, a v sexuálnom potešení potrebujeme nachádzať život potvrdzujúci étos.“ (S. 119 – 127)

 

Táto a ďalšie ilustrácie Lulu Mendelovej boli uverejnené v Kalendárke 2013.

Ako citovať tento článok:

red. Že vraj feministky sú frigidné? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 11/02/2014. Získané 17/07/2024 - 16:28. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/ze-vraj-feministky-su-frigidne