Živá ženská knižnica v Banskej Bystrici

Živá ženská knižnica je:

  • živé (inscenované) čítanie kľúčových diel feministickej literatúry (teórie aj beletrie), ktoré výrazne zasiahli do spoločenských pomerov;
  • živá diskusia na vybrané rodovo citlivé témy s pozvanou hostkou, výnimočnou osobnosťou;
  • nový projekt štúdia T.W.I.G.A. (theater women improvisation gender action) a Bábkového divadla na Rázcestí.

Prvé dve časti Živej ženskej knižnice sa budú venovať téme rodovo podmieneného násilia a oživia tituly Knižnej edície ASPEKT.

 

KEDY: utorok 29. novembra 2016 o 19.00

KDE: Bábkové divadlo na Rázcestí, Skuteckého 14, Banská Bystrica

Živé ženské noviny (o ženách z aktuálnej tlače očami štúdia T.W.I.G.A.).
Čítanie z knihy Märty Tikkanen Príbeh lásky storočia.
Diskusia o tzv. Istanbulskom dohovore a rodovo podmienenom násilí páchanom na ženách s hostkou Janou Raganovou (o. z. Nemlčme).

Večer je spojený s protestnou pískačkou proti násiliu. Divadlo tak podporuje 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

 

KEDY: streda 30. novembra 2016 o 19.00

KDE: Bábkové divadlo na Rázcestí, Skuteckého 14, Banská Bystrica

Živé ženské noviny (o ženách z aktuálnej tlače očami štúdia T.W.I.G.A).
Čítanie z knihy Virginie Woolf Tri guiney.
Diskusia so spisovateľkou a prekladateľkou Janou Juráňovou o súvislostiach medzi tradičným postavením žien v spoločnosti, násilím a fašizmom.

Divadlo podporuje 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

 

Ako citovať tento článok:

red. Živá ženská knižnica v Banskej Bystrici In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 22/11/2016. Získané 04/03/2024 - 08:34. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/ziva-zenska-kniznica-v-banskej-bystrici