Známa feministka Silvia Federici v Bratislave

Taliansko-americká marxistická feministka Silvia Federici predstaví svoju najnovšiu knihu Revolution at Point Zero, ktorá zhŕňa vyše tridsať rokov jej teoretickej i praktickej práce.

KEDY: sobota 18. mája 2013 o 14.00

KDE: Intergalaktická Obluda, Jaskový rad 7, Bratislava

Silvia Federici sa zaoberá najmä otázkami postavenia žien v kapitalizme, významom reprodukcie pracovnej sily pre akumuláciu kapitálu či vzťahmi pôdy, globalizácie a vojny. Preklady z jej diela si môžete prečítať na: protikapitalu.org.

Ako citovať tento článok:

red. Známa feministka Silvia Federici v Bratislave In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/05/2013. Získané 27/07/2020 - 23:51. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/znama-feministka-silvia-federici-v-bratislave