Znemožniť výkon interrupcií, ale aj ich prevenciu. V Poľsku budú rozhodovať o ženách, keď nemôžu protestovať

Opatrenia proti pandémii znamenajú aj to, že sa nemôžeme zhromažďovať a protestovať proti zákonom, ktoré sú nespravodlivé a ohrozujú naše práva, slobodu, ale aj zdravie a život.

Túto situáciu sa chystajú zneužiť v Poľsku, kde do parlamentu predložili dva návrhy zákona, ktoré by ešte viac oklieštili už teraz obmedzené sexuálne a reprodukčné práva. Prejednávať sa majú 15. a 16. apríla.

V Poľsku je možné vykonať umelé prerušenie tehotenstva len v troch prípadoch – ak je tehotenstvo výsledkom trestného činu, ak je ohrozené zdravie alebo život ženy a ak je plod vážne poškodený. Ako však upozorňujú odborníčky a odborníci, aj v týchto prípadoch sú ženy často nútené pokračovať v tehotenstve. Navrhovaný zákon by situáciu ešte zhoršil a priniesol by ďalšie právne prekážky k už limitovanému prístupu k interrupcii.

Druhý predložený zákon sa zase zameriava na sexuálnu výchovu a v praxi môže znamenať, že vzdelávanie o sexuálnom a reprodukčnom zdraví bude trestné. Tým sa znemožní tak vykonávanie interrupcií, ako aj ich prevencia.

Zákony proti sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu žien sú v Poľsku predkladané pravidelne. Naposledy neuspeli aj preto, lebo sa v poľských uliciach a potom aj po celom svete stretli milióny ľudí, predovšetkým žien a dievčat. Začalo sa tak globálne hnutie známe ako Čierny protest (Czarny protest alebo Black Protest).

Dnes sa nemôžeme stretnúť v uliciach, pretože nesieme spoločenskú zodpovednosť a ochraňujeme zdravie všetkých ľudí. Je nepochopiteľné, že sa to snažia odporcovia interrupcií zneužiť, aby ohrozili zdravie, dôstojnosť a telesnú integritu žien a dievčat.

Prípad Poľska nám ukazuje, že snaha o obmedzovanie ľudských práv žien sa nekončí. A Poľsko je bližšie, než si možno myslíme.
 

Zdroj
ASTRA Network: 
Polish bans on sexuality education and abortion are back
 

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Znemožniť výkon interrupcií, ale aj ich prevenciu. V Poľsku budú rozhodovať o ženách, keď nemôžu protestovať In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 11/04/2020. Získané 23/07/2024 - 19:49. Dostupné na http://aspekt.sk/content/aspektin/znemoznit-vykon-interrupcii-ale-aj-ich-prevenciu-v-polsku-budu-rozhodovat-o-zenach-