ASPEKTovské ňjúvinky 11/2014

Elena Eleková: Morituri, Za Agnešou Kalinovou, Mojich 7 životov, Otázky zo salóna o feminizme, Keď vyrastiem..., Ako sa píše o rode a feminizme na akademickej pôde?.

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

+

Elena Eleková: Morituri Do Knižnej edície ASPEKT pribudla novinka – v poradí druhá knižne vydaná próza Eleny Elekovej s názvom Morituri. „Rozprávačka v nej vidí svet cez farby všedných existenciálnych situácií – dúhové odtiene krvi, fialový sneh, nezávislú a nekompromisnú bielu nemocnice, v ktorej pracuje. Jej zápachu čelí vôňou začiatku i konca ľudského života,“ píše o knihe Jana Cviková.

+

Za Agnešou Kalinovou Naša priateľka, výnimočná žena, novinárka, redaktorka, prekladateľka, filmová a politická publicistka Agneša Kalinová 18. septembra zomrela. S láskou a úctou si ju pripomíname jej slovami z knihy Mojich 7 životov: „Bola som naučená, že na verejnosti sa plakať nemá, to do mňa nahustil môj otec aj moja vychovávateľka Adriena. Bol to dôkaz sebaovládania. Ale nikto mi nekázal, že mám prehltnúť aj smiech.“

+

Mojich 7 životov Životy Agneše Kalinovej (1924 – 2014) sa odohrávali v mnohých mestách, krajinách a prostrediach, vo viacerých politických režimoch, v pohnutých a neustále sa meniacich časoch. Odohrávali sa skrátka vo verejných i súkromných priestoroch, ktoré sa nedajú oddeliť, a čím komplikovanejšie sa vzájomne prepájajú, tým celistvejší obraz doby vytvárajú. Prečítať si o nich môžete v knižnom rozhovore Jany Juráňovej s Agnešou Kalinovou Mojich 7 životov.

+

Otázky zo salóna o feminizme Slovenské národné divadlo pozýva na podujatie Otázky zo salóna. O téme „Pomáha feminizmus ženám?“ budú diskutovať Jana Cviková a Jana Štúrová. V utorok 30. septembra o 19.30 v SND.

+

Keď vyrastiem... Kampaň „Keď vyrastiem“ nehovorí len o detských snoch chlapcov a dievčat, ale aj o ich obmedzeniach, a hlavne o realite rodovej nerovnosti, s ktorou sa vo svojom pracovnom a súkromnom živote stretnú. Prináša možnosť zamyslieť sa nad postavením žien a mužov v našej spoločnosti a nad problémami, ktoré z rodovej nerovnosti vyplývajú pre jednotlivé ženy a mužov, ako aj pre celú spoločnosť.

+

Ako sa píše o rode a feminizme na akademickej pôde? Čoraz viac študentských prác sa venuje feministickému výskumu a témam rodovej rovnosti. Tieto práce sa však uchovávajú na rôznych miestach, celkový obraz o najčastejších témach a kvalite ich spracovania sa vytvára ťažko. Preto sme pripravili dve rešerše, ktoré môžu pomôcť vytvoriť si prehľad o dianí na akademickej pôde v súvislosti s rodovou rovnosťou a feminizmom.

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639 , aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk

***

  

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.