Aspektovské ňjúvinky 1/2017

„Ďakujeme, že ste si všetky dobré rady nechali pred dverami“ O ASPEKTU a on-line feminismu v československém kontextu, Knižnica ASPEKTU otvorená raz týždenne, Dielo Anny Daučíkovej v Bratislave, Držiteľkami najvyšších štátnych vyznamenaní sú aj Zita Furková, Zora Jesenská, Ilona Németh a Daniela Šilanová, O Ilone Németh a Zore Jesenskej v textoch ASPEKTU, Jesenská a Németh v knižnici ASPEKTU. 

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

*

„Ďakujeme, že ste si všetky dobré rady nechali pred dverami“ O ASPEKTU a on-line feminismu v československém kontextu Vyberáme úryvok z článku Vandy Černohorskej, ktorý vyšiel v časopise Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2016. Autorka na základe on-line materiálov rekonštruuje vývoj ASPEKTU s dôrazom na využívanie digitálnych technológií. Podrobnejšie sa zamerala napríklad na to, ako môžu digitálne technológie prispieť k vytváraniu a uchovávaniu feministickej pamäti, aká je ich úloha pri realizácii nadnárodných projektov alebo ako ich možno využiť pre oslovovanie nových spolupracovníčok a spolupracovníkov.

*

Knižnica ASPEKTU otvorená raz týždenne Od nového roka pre vás máme nemilú zmenu: z dôvodu pretrvávajúceho nedostatku finančných prostriedkov musíme obmedziť fungovanie knižnice ASPEKTU. Odteraz nás môžete navštíviť jedenkrát do týždňa – každý štvrtok od 15.30 do 18.30. 

*

Dielo Anny Daučíkovej v Bratislave Srdečne pozývame na výstavu jednej z najvýznamnejších umelkýň zo Slovenska Anny Daučíkovej. „Pracuje so sférou súkromia až po okraj intimity, ktorú vníma ako prax neizolovanú od verejnej dynamiky – naopak, jej ´osobné´ je výsostne politické v najlepšom feministickom zmysle slova – ako sama hovorí: istú časť svojho ´ja´ nepovažuje za vlastníctvo, ale ho chladnokrvne prepožičiava do služieb aktuálneho diskurzu,“ hovorí o autorke kurátor Boris Onreička. Výstavu môžete navštíviť do 19. februára v Open Gallery v Bratislave.

*

Držiteľkami najvyšších štátnych vyznamenaní sú aj Zita Furková, Zora Jesenská, Ilona Németh a Daniela Šilanová Na začiatku januára odovzdal prezident republiky najvyššie štátne vyznamenania za prínos k demokratickej spoločnosti, kultúre, dodržiavaniu ľudských práv, uchovávaniu pamäti. Prečítajte si o vyznamenaných viac.

*

O Ilone Németh a Zore Jesenskej v textoch ASPEKTU Pripravili sme pre vás výber článkov a štúdií o diele dvoch vyznamenaných osobnstí – Ilony Németh a Zory Jesenskej.

*

Jesenská a Németh v knižnici ASPEKTU Diela Zory Jesenskej a Ilony Németh a informácie o nich nájdete aj v knižnici ASPEKTU každý štvrtok od 15.30 do 18.30 na Mýtnej 38 v Bratislave.

***
Budeme rady, ak pre Vás budú Aspektovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalších ľudí, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám Aspektovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava, 02 5249 1639, aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk

 

***

1467

Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu rodovej rovnosti zameranej na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu.