ASPEKTovské ňjúvinky 2/2013 ŠPECIÁL „RAD ASPEKTY“

Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012, Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien, Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou. Aspekty parlamentných volieb, Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov, Histórie žien. Aspekty písania a čítania.

 

Prinášame ňjúvinky – informácie o zborníkovom rade Aspekty, v ktorom od roku 2001 vyšlo spolu šestnásť publikácií. Táto súčasť Knižnej edície ASPEKT sa venuje témam ako násilie páchané na ženách, reprodukčné práva žien, rodové aspekty trhu práce, ekonomiky, histórie či politiky a politickej komunikácie. Všetky publikácie radu Aspekty nájdete na www.aspekt.sk a v knižnici ASPEKTU. Vybrané tituly si môžete stiahnuť vo formáte .pdf na našej webovej stránke.

+

Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012 Nová publikácia ASPEKTU sa zameriava na rôzne aspekty predvolebnej kampane, jednej zo súčastí dlhodobej politickej komunikácie. V štúdii Kto je občan? Alexandra Ostertágová skúma, akým spôsobom politické strany konštruovali vo svojich volebných programoch obraz ideálneho občana či občianky, teda tých, ktorým sa prihovárali. Zuzana Maďarová analyzuje v štúdii Sex, vtipy a pop rock predvolebné mítingy strán Smer-SD a SDKÚ-DS a zameriava sa predovšetkým na to, ako sa v politickom diskurze využíva humor a metafora. Publikácia nadväzuje na predchádzajúce práce, ktoré sa venovali skúmaniu politiky a rodu, predovšetkým na súbor analýz Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien (ASPEKT 2011).

+

Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien Štyri štúdie publikácie prinášajú pohľady na to, akými spôsobmi a za akých podmienok sa ženy stávajú politickým subjektom alebo, povedané jazykom, ktorý na individuálnej i kolektívnej rovine zviditeľňuje ženský rod aktérok: politickými subjektkami. Celú publikáciu si môžete stiahnuť na: www.aspekt.sk

+

Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou. Aspekty parlamentných volieb Publikácia je rozdelená do troch častí: prezentuje analýzu umiestnenia žien na kandidačných listinách v parlamentných voľbách 2006, venuje sa rodovej agende vo volebných programoch strán, ponúka mediálnu analýzu slovenských printových médií v čase pred voľbami i po voľbách z rodového hľadiska. Publikácia chce ponúknuť pohľad na to, ako sú ženy v politike symbolicky používané, aj na to, ako je ich pozícia systematicky podkopávaná samotnými straníckymi štruktúrami, politickým systémom, ale aj v novinárskej praxi.

+

Rodová perspektíva v ekonómii. Aspekty mocenských vzťahov Názov v poradí štrnástej publikácie z radu Aspekty sa vzťahuje na prvý seminár na Slovensku venovaný rodovej perspektíve v ekonómii, ktorý spoločne usporiadali zastúpenie Friedrich Ebert Stiftung v Bratislave a ASPEKT v spolupráci so zastúpením nadácie Heinrich Böll Stiftung vo Varšave. Tento zborník prináša súbor analýz, ktoré vychádzajú z príspevkov prednesených na seminári a rôznymi spôsobmi sa pokúšajú prelomiť „strategické mlčanie“ na tému rodových vzťahov v ekonómii.

+

Histórie žien. Aspekty písania a čítania Publikácia vychádza z konferenčných príspevkov a ďalších materiálov z konferencie „Dvaapoldňa ASPEKtiek tojest Histórie žien“. Usiluje sa prispieť do diskusie o (ne)prítomnosti histórie žien a o potrebe zohľadňovať rodovú perspektívu nielen v historických vedách, ale aj v panujúcom kultúrnom kánone na Slovensku.

***

Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka).sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639 , aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk