ASPEKTovské ňjúvinky 2/2014 „bell hooks špeciál“

Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách, Prečo stojí za to čítať Feminizmus do vrecka?, Kto je bell hooks?, bell hooks vyvracia mýty o feminizme, Že vraj feministky sú feministkami preto, lebo sú škaredé?, Že vraj feministky nenávidia mužov?, Že vraj feministky sú frigidné?, Že vraj feministky pálili podprsenky?, bell hooks v knižnici ASPEKTU.   

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.
+
Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách Prečo sa významná americká teoretička bell hooks rozhodla napísať príručku o feminizme? „Musela som ju napísať, lebo som ustavične čakala, že sa takáto knižka niekde objaví, no neobjavila sa. Bez nej nemám ako osloviť húfy ľudí, čo sú denne bombardované antifeministickou reakciou na feminizmus a ustavične počúvajú, ako majú nenávidieť hnutie, o ktorom takmer nič nevedia, a ako mu majú vzdorovať.“
+
Prečo stojí za to čítať Feminizmus do vrecka? Pretože je to jednoduchá, ale nezjednodušujúca knižka. Pretože vyvracia mýty a stereotypy o feminizme, hovorí o všetkých možných témach a hovorí o nich otvorene. Pretože používa ľavicový jazyk, je napísaná zo skúsenosti, a nie od akademického stola. Pretože v nej možno nájsť paralely so situáciou počas reálneho socializmu a pretože je veľmi pekná. Rozhovor s prekladateľkou Janou Juráňovou a editorkou Janou Cvikovou o jedinej otázke.
+
Kto je bell hooks? Už viete, že v ASPEKTE vyšla nová knižka feministickej teoretičky a aktivistky bell hooks Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách. A viete aj, že v nej autorka rúca mýty o feminizme, že tvrdí, že feminizmu sa netreba báť a že feminizmus je naozaj pre kohokoľvek – pre ženy aj mužov z rôznych sociálnych prostredí, rôznych rás a svetonázorov. Viete, kto je bell hooks?
+
bell hooks vyvracia mýty o feminizme Chcete vedieť pravdu o tom, ako feminizmus uvažuje o otázkach mužskosti, lásky, rodičovstva, krásy či spirituality a viery? Čítajte Feminizmus do vrecka.
+
Že vraj feministky sú feministkami preto, lebo sú škaredé? Už ste to počuli? Že vraj feministky sú feministkami preto, lebo sú škaredé a neatraktívne. Naozaj? Ako je to s feminizmom a krásou v skutočnosti, sa dočítate v novej aspektovskej knižke.
 +
Že vraj feministky nenávidia mužov? Už ste to počuli? Že vraj feministky nenávidia mužov. Naozaj? Dozviete sa v knihe bell hooks.
+
Že vraj feministky sú frigidné? Už ste to počuli? Že vraj feministky sú frigidné a asexuálne. Naozaj? Ako je to s feminizmom a sexualitou v skutočnosti, sa dočítate v novej aspektovskej knižke.
+
Že vraj feministky pálili podprsenky? Už ste to počuli? Že vraj feministky kedysi kdesi pálili podprsenky. Naozaj? A prečo? Čítajte bell hooks Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách.
+
bell hooks v knižnici ASPEKTU Oslovila vás najnovšia aspektovská publikácia Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách autorky bell hooks? Príďte si prečítať ďalšie diela bell hooks do knižnice ASPEKTU.

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639 , aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk

***  

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.