Aspektovské ňjúvinky 2/2018

Ružovou na hnedú!!! MDŽ s antifašistickou čítankou * Podporte stanovisko k Vyhláseniu predstaviteľov cirkví k tzv. Istanbulskému dohovoru * 12 otázok a odpovedí o Istanbulskom dohovore * Zárodok netvora vo vlasti * Tri guiney Virginie Woolf * Rozhoduj o feministickej budúcnosti. Venuj 2 percentá z dane.

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

*

Ružovou na hnedú!!! MDŽ s antifašistickou čítankou Čo má feminizmus spoločné s antifašizmom? Môže rod zožrať rodinu? Čo sa to vlastne v spoločnosti deje a prečo sú texty z medzivojnového obdobia také aktuálne? Pri príležitosti MDŽ pozývajú organizácie ASPEKT a Slovensko-český ženský fond na feministické antifašistické čítanie. Vo štvrtok 8. marca v A4 – priestore súčasnej kultúry v Bratislave.

*

Podporte stanovisko k Vyhláseniu predstaviteľov cirkví k tzv. Istanbulskému dohovoru Predstavitelia jedenástich cirkví podpísali 13. februára 2018 vyhlásenie, v ktorom žiadajú, aby Slovensko stiahlo svoj podpis medzinárodného dohovoru, ktorý upravuje záväzky štátov pri eliminácii a predchádzaní násilia páchaného na ženách. Dôležitá odpoveď prišla zvnútra cirkevného prostredia: „Ako členky a členovia cirkví vyjadrujeme nesúhlas s týmto vyhlásením našich predstaviteľov a obraciame sa na veriacich ľudí, ktorí cítia potrebu hľadať času primerané odpovede na otázky súčasnosti, aby sa pripojili k nášmu vyjadreniu. Odlíšenie rodu ako súboru spoločnosťou vytvorených a prisudzovaných rolí od pohlavia ako biologickej danosti neohrozuje manželstvo ani rodinu, ale pomáha pochopiť mechanizmy vzniku domáceho násilia. Vyzývame našich cirkevných predstaviteľov, aby dohovor prestali v očiach veriacich a celej spoločnosti znevažovať zavádzajúcimi a lživými tvrdeniami.“

*

12 otázok a odpovedí o Istanbulskom dohovore Nielen cirkevní, ale aj politickí predstavitelia opäť strašia „inými“ kultúrami, rodmi, sexualitami, náboženstvami... Prostriedkom na zastrašovanie sa tentoraz stal dohovor Rady Európy, cieľom ktorého je zastaviť násilie na ženách a ktorý náhodou podpísali v Istanbule. Skutočnými obeťami zastrašovania budú najmä ženy zažívajúce násilie a ich deti. Argumenty kritikov sa pritom nezakladajú na faktoch, sú zavádzajúce a často sa týkajú vecí, ktoré sa v dohovore vôbec nenachádzajú. Preto znova vyberáme súhrnné informácie o Istanbulskom dohovore, ktoré pripravila organizácia Možnosť voľby. Presvedčte sa na vlastné oči, hľadajte odpovede a zdieľajte vecné informácie.

*

Zárodok netvora vo vlasti „On je tu, medzi nami, dvíha ohyzdnú hlavu, chrlí jed, aj keď je ešte malý, skrútený ako húsenica na liste, je tu, priamo v srdci Anglicka. Vari nie z tohto zárodku sa šíri hrozba, že fašisti ´prakticky okliešťujú... slobodu žien´?“ Prečítajte si úryvok z eseje Tri guiney, ktorú Virginia Woolf napísala v roku 1938, a pritom je dnes mrazivo aktuálna.

*

Tri guiney Virginie Woolf Ako píše Jana Juráňová, Virginia Woolf opisuje mechanizmy, ktoré fungovali v jej dobe a pôsobia aj dnes. Sú to mechanizmy finančných tokov, ale najmä mechanizmy, akými pôsobia rodové stereotypy. Podľa týchto stereotypov mužovi patrí verejná sféra, žene súkromie, žena je zodpovedná za výchovu nového pokolenia, takže vojna je vlastne zlyhaním ženy, žena má byť krásna, muž mocný a tak ďalej. Fascinujúcim rozlúštením eseje Tri guiney je otrasné poznanie: Rigidné dodržiavanie rodových stereotypov vyúsťuje do fašizmu.

*

Rozhoduj o feministickej budúcnosti. Venuj 2 percentá z dane Už vyše 25 rokov pracujeme na rodovom scitlivovaní našej spoločnosti – vydávame knihy, spravujeme a aktualizujeme webové stránky, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií... a venujeme sa aj mnohým ďalším aktivitám. 2 percentami podporíte našu ďalšiu prácu. Ďakujeme.

***

Budeme rady, ak pre Vás budú Aspektovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalších ľudí, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám Aspektovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava, 02 5249 1639, aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk

 

***

1504

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Záujmové združenie žien ASPEKT.“

 

 

PrílohaVeľkosť
ASPEKTovske_njuvinky_2_2018.pdf58.37 KB