ASPEKTovské ňjúvinky 5/2013 ŠPECIÁL „MDŽ“

Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU, Aj na MDŽ politici vtipkujú na účet žien, Politika emócií (Úryvok), Politika vylúčenia a emócií (Vydavateľská recenzia), Politika vylúčenia a emócií (Recenzia), Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012, 2 percentá a 20 rokov.  

 

Prinášame ňjúvinky - informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

+

Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien knižnica ASPEKTU pozýva na diskusie, prezentácie, konzultácie, kávu a čaj. Vo štvrtok 7. marca od 12.00 do 20.00 na Mýtnej 38 v Bratislave.

+

Aj na MDŽ politici vtipkujú na účet žien Medzinárodný deň žien politici každoročne zneužívajú na upevňovanie svojho postavenia a zvyšovanie volebných preferencií. MDŽ je však predovšetkým dňom, pri príležitosti ktorého si pripomíname ľudské a občianske práva žien. Preto chceme upozorniť na spôsob, akým politici komunikujú s voličkami a voličmi, ako obsahom komunikácie prispievajú k reprodukovaniu rodových a iných nerovností v spoločnosti.

+

Politika emócií (Úryvok) Ako funguje humor na stretnutiach strany Smer-SD okorenených oslavami MDŽ, sa dočítate v analýze „Sex, vtipy a pop rock“ v publikácii Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012. K MDŽ prinášame úryvok z analýzy.

+

Politika vylúčenia a emócií (Vydavateľská recenzia) „Texty predkladanej publikácie sú presvedčivými dôkazmi toho, že feministická kritika a analytické používanie kategórie rodu patria do každého spoločenskovedného skúmania, ktoré chce byť zmysluplným,“ píše Ľubica Kobová v odbornej recenzii na knihu Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012.

+

Politika vylúčenia a emócií (Recenzia) Lenka Krištofová recenzuje knihu Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012 v súvislosti s teóriou spravodlivosti americkej tereotičky Nancy Fraser: „Autorkám publikácie sa vo svetle tejto komplexnej teórie spravodlivosti podarilo vynikajúco opísať mechanizmus, ako sa v politickej sfére generuje a reprodukuje statusová nerovnosť žien, pričom zachytili aj prepojenie s ostatnými ´fraserovskými´ dimenziami spravodlivosti a rodovú perspektívu prepojili s perspektívou etnicity, triedy či sexuality.“

+

Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012 Publikácia sa zameriava na rôzne aspekty predvolebnej kampane, jednej zo súčastí dlhodobej politickej komunikácie. V štúdii Kto je občan? Alexandra Ostertágová skúma, akým spôsobom politické strany vytvárali obraz tých, ktorým sa prihovárali. Zuzana Maďarová analyzuje v štúdii Sex, vtipy a pop rock predvolebné mítingy strán Smer-SD a SDKÚ-DS.

+

2 percentá a 20 rokov Už 20 rokov pracujeme na rodovom scitlivovaní našej spoločnosti - vydávame knižky, spravujeme a aktualizujeme webové stránky, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií... a venujeme sa aj mnohým ďalším aktivitám. 2 percentami podporíte našu ďalšiu prácu. Ďakujeme!

***

Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639 , aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk