ASPEKTovské ňjúvinky 6/2013

Deň učiteliek a učiteľov, Deň učiteliek v knižnici ASPEKTU, Rodový pohľad na školstvo, Učiteľské povolanie, Premiéra predstavenia Diagnóza: slovo, 2 percentá a 20 rokov. 

 

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

+

Deň učiteliek a učiteľov Dátum 28. marec už roky nie je na Slovensku len Dňom učiteľov, ale predovšetkým Dňom učiteliek. V roku 2009 tvorili ženy 78,9 percenta zo všetkých zamestnaných v školstve na Slovensku, čo potvrdzuje feminizáciu tohto povolania. Feminizácia znamená v spoločnosti, ktorá hodnotí ženskú prácu nižšie ako mužskú, zároveň znižovanie spoločenského statusu učiteľského povolania.

+

Deň učiteliek v knižnici ASPEKTU Články a publikácie, ktoré skúmajú situáciu v školstve či vzdelávací proces z rodovej perspektívy, nájdete každý utorok a stredu popoludní v knižnici ASPEKTU.

+

Rodový pohľad na školstvo Publikácia sa zameriava na niektoré kľúčové riziká, ktoré prispievajú k vytváraniu a reprodukovaniu rodovej nerovnosti v školstve. Kladie si otázku, či a ako aktuálna situácia v školstve potvrdzuje, alebo dokonca vyostruje existujúce asymetrické rodové pomery.

+

Učiteľské povolanie Skupinové rozhovory, ktoré sa stali východiskom tejto analýzy, naznačili, že aj na našich školách pretrváva množstvo rodovo podmienených nerovností: Feminizácia, teda vysoké rodové zaťaženie učiteľského povolania má dopad na nízku prestíž a nedostatočné ohodnotenie profesie. A tak ako v zahraničí aj na Slovensku majú učiteľky a učitelia odlišný prístup k žiačkam a žiakom a konfrontujú ich s rôznymi očakávaniami. Vzhľadom na takmer nespochybnenú dominanciu všeobecných sociálnych rodových stereotypov aj v školskom prostredí však tieto rozdiely a ich dopady často zostávajú skryté a nereflektované.

+

Premiéra predstavenia Diagnóza: slovo Bábkové divadlo na Rázcestí pozýva na premiéru predstavenia Diagnóza: slovo. Príďte sa pozrieť, prečo „stačí zmeniť slovo a všetko je inak.“ Už dnes – vo štvrtok 28. marca 2013 o 19.00 v Banskej Bystrici.

+

2 percentá a 20 rokov Už 20 rokov pracujeme na rodovom scitlivovaní našej spoločnosti – vydávame knižky, spravujeme a aktualizujeme webové stránky, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií... a venujeme sa aj mnohým ďalším aktivitám. 2 percentami podporíte našu ďalšiu prácu. Ďakujeme!

***

Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639 , aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk