Aspektovské ňjúvinky 6/2016

Za bránami olympijských hier, So ženami bez domova, Moja vina a iné, Leto ako z knižky, Prvé vydanie diskusie LQ-literárny kvocient je online.
 

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

*

Za bránami olympijských hier Pred pár dňami sa skončila jedna z najväčších medzinárodných športových udalostí. Účastníčky a účastníci sa vrátili domov, mnoho iných ľudí v Riu de Janeiro však nemôže. „Dlhodobá kritika veľkých športových podujatí upozorňuje najmä na ich súvislosti so sociálnymi problémami ako chudoba, bezdomovectvo, porušovanie ľudských práv, porušovanie práv zvierat či na negatívne dôsledky pre životné prostredie. Každý z týchto javov je pritom rodovo podmienený a treba ho vnímať v širších súvislostiach rodovej nerovnosti.“

*

So ženami bez domova Ženy čelia vyššiemu riziku chudoby než muži, ale medzi ľuďmi bez domova tvoria menšinu. Vysvetliť to možno tzv. skrytým bezdomovectvom: ženy ohrozené chudobou svoj odchod na ulicu často odďaľujú napríklad zotrvávaním v násilných a nevyhovujúcich vzťahoch, prespávaním u známych alebo priateľov a nadväzovaním účelových krátkodobých vzťahov. Tieto zistenia kvalitatívneho výskumu uvádza publikácia Zpátky ze dna: zaostreno na ženy, ktorú vydala organizácia Jako doma. Prečítajte si výber z hlavných výskumných zistení.

*

Moja vina a iné Niektoré knižky sa čítajú pohodlne a trošku lenivo, iné nás nútia vyjsť zo zabehaných chodníčkov nášho premýšľania o svete. Práve k takýmto textom patrí aj kniha poézie a prózy Erdős Virág s názvom Moja vina a iné. Ide o prvý preklad tejto populárnej maďarskej autorky do slovenčiny, hoci v Maďarsku jej už vyšlo viac ako desať kníh poézie a prózy. Virág v nich reaguje na súčasné spoločenské problémy, o jednej z najnovších povedala, že kniha „dopomohla kolektívnemu zahanbeniu“. Zostavila a preložila Eva Andrejčáková, prebásnil Vlado Janček. Po jednom preklade prispeli Renáta Deáková a Gabriela Magová. 

*

Leto ako z knižky V rubrike, ktorú pripravujeme s portálom Ženy v meste, si každý týždeň môžete prečítať nový úryvok z Knižnej edície ASPEKT. Dozviete sa, že mužov nemožno znásilniť, čo sa stane, keď si obujete červené topánky, alebo prečo sa hroch bojí očkovania. Oživte svoje leto literárnymi príbehmi.

*

Prvé vydanie diskusie LQ-literárny kvocient je online Literárnokritická séria debát o súčasnej slovenskej literatúre LQ-literárny kvocient sa začala diskusiou o knihách Ireny Brežnej Nevďačná cudzin(k)a a Zusky Kepplovej Reflux, ktoré spája zobrazovanie vzťahu cudziny a domova, cudzieho a svojho. Stretnutie moderovala Marta Součková, hosťami boli Gabriela Magová, Radoslav Passia a Peter Zajac. Poznámku k diskusii si neodpustila Jana Cviková.

***

Budeme rady, ak pre Vás budú Aspektovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalších ľudí, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám Aspektovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.

*****

Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,

02 5249 1639 , aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk

***     

1241

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu rodovej rovnosti zameranej na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu.