Aspektovské ňjúvinky 6/2021 – špeciál o rodovo podmienenom násilí (nielen) počas pandémie

O poskytovaní služieb ženám zažívajúcim násilie (nielen) počas pandémie. Pozrite si záznam z online diskusie * Rodovo podmienené násilie v čase pandémie COVID-19. Rešerš dostupných zdrojov * Rodovo podmienené násilie v čase pandémie na Slovensku * Čítame proti násiliu v Knižnej edícii ASPEKT * Rozhodujte o feministickej budúcnosti!

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk – o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších aktualitách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

***

 

O poskytovaní služieb ženám zažívajúcim násilie (nielen) počas pandémie. Pozrite si záznam z online diskusie Pri príležitosti medzinárodnej kampane „16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu“ sme pripravili diskusiu s odborníčkami v oblasti násilia páchaného na ženách. Hovorili sme aj o tom, aké sú štruktúrne podmienky pre poskytovanie služieb ženám postihnutých násilím a aké sú pracovné podmienky ľudí, ktorí v týchto službách pracujú. Ak ste diskusiu nestihli, môžete si pozrieť jej záznam.

*

Rodovo podmienené násilie v čase pandémie COVID-19. Rešerš dostupných zdrojov Ako a prečo vzrástla miera rodovo podmieneného násilia počas pandémie COVID-19? Ktoré opatrenia a politiky môžu pomôcť ženám zažívajúcim násilie v tomto období? Ako reagovali krajiny Európskej únie a aké opatrenia zaviedla Slovenská republika? Pripravili sme pre vás rešerš zahraničných aj domácich štúdií, ako aj prehľad primárnych dokumentov zo Slovenska – výber z vyjadrení štátnych inštitúcií a mediálnych výstupov na tému rodovo podmieneného násilia počas pandémie.

*

Rodovo podmienené násilie v čase pandémie na Slovensku Prečítajte si text Emy Brunovskej, ktorý vychádza z jej výskumnej sondy: „Pandémia COVID-19 ovplyvnila životy nás všetkých. Aby sme zamedzili šíreniu vírusu, nosíme rúška a dodržiavame fyzický odstup, v čase zhoršenej situácie vlády po celom svete obmedzili aj stretávanie rodín, blízkych, priateľov či kolegýň. Jedným z dôsledkov protipandemických opatrení je tzv. pandemický paradox: opatrenia vychádzajú z predpokladu, že domov predstavuje pre všetkých bezpečné miesto, kde sa môžu ukryť pred vírusom, no v skutočnosti je domov počas pandémie miestom, kde ženy čelia zvýšenému riziku rodovo podmieneného násilia (Bradbury‐Jones & Isham, 2020, s. 2048). Aké sú teda dôsledky protipandemických opatrení a samotnej pandémie pre ženy zažívajúce násilie a pre ich deti? Ako pandémia ovplyvnila situáciu organizácií, ktoré im poskytujú pomoc?“

*

Čítame proti násiliu v Knižnej edícii ASPEKT Problematikou rodovo podmieneného násilia sa zaoberáme aj v Knižnej edícii ASPEKT – od roku 1996 sme vydali viac než dvadsať titulov, ktoré sa tejto témy dotýkajú. Nájdete medzi nimi beletriu, spoločenskovednú literatúru aj knihy pre deti a mládež.

*

Rozhodujte o feministickej budúcnosti! Dostupné tituly Knižnej edície ASPEKT si môžete objednať na webstránke: www.aspekt.sk Kúpou každej aspektovskej knihy podporujete vydávanie ďalších dobrých titulov. Našu prácu môžete podporiť aj pravidelným alebo jednorazovým finančným príspevkom. Ďakujeme.

 

***

Budeme rady, ak pre vás budú Aspektovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalších ľudí, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme vám Aspektovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.

*****

Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava, 02 5249 1639, aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk

 

 

1928

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá organizácia ASPEKT.

PrílohaVeľkosť
Aspektovské ňjúvinky 6_2021.pdf120.95 KB