ASPEKTovské ňjúvinky 7/2013

Trh a moc, Platená a neplatená práca v knižnici ASPEKTU, práce & intimita, Nechce byť miss, zostáva vo väzbe, ASPEKTin – jar 2013.

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

+

Trh a moc Každý rok 1. mája kalendáre pripomínajú Sviatok práce a kalendárky upozorňujú na platenú a neplatenú prácu žien. Textom feministickej ekonómky Gabriele Michalitsch si pripomeňme, ako súvisí neplatená práca tradične prisudzovaná ženám (a vykonávaná prevažne ženami) s nerovnosťami na trhu platenej práce a ako sa na trhu práce (re)produkuje rodový (ne)poriadok.

+

Platená a neplatená práca v knižnici ASPEKTU O feministickom prístupe k platenej a neplatenej práci sa dočítate v knižnici ASPEKTU vždy v utorok a v stredu popoludní.

+

práce & intimita O práci trochu inak píše aj poetka a výtvarníčka Nóra Ružičková vo svojej šiestej zbierke práce & intimita. Autorka si prisvojuje texty z časopisov a internetových stránok, tvorivo z nich uberá, nanovo ich kombinuje, a tak rozohráva ich významy.

+

Nechce byť miss, zostáva vo väzbe Súd v ruskej republike Mordviansko zamietol žiadosť o podmienečné prepustenie členky feministickej punkovej skupiny Pussy Riot Nadeždy Tolokonnikovej. Sudkyňa to zdôvodnila aj tým, že sa dostatočne nezúčastňovala väzenských aktivít, napríklad súťaže krásy – miss väzenského tábora č. 14.

+

ASPEKTin – jar 2013 O platenej, neplatenej, revolučnej, umeleckej a inej práci, ako aj viac o neformálnej feministickej punkovej skupine Pussy Riot si môžete prečítať v najnovšej publikácii ASPEKTU.

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639 , aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk