ASPEKTovské ňjúvinky 8/2015

Občianky a revolucionárky. Ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty, Spoločné cesty občianok a revolucionárok, Knižnica ASPEKTU opäť otvorená, Politické aktérstvo žien v histórii – posielajte abstrakty, Vypočujte si prednášku Ľubice Kobovej o práci v kapitalizme, Výstavu FEM(INIST) FATALE navštívilo viac ako 3000 ľudí, V Košiciach sa 26. septembra  rozprestrie dúha 

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

 

+

Občianky a revolucionárky. Ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty Publikácia opisuje príbehy rôznych žien, ktoré vstupujú do revolučného a občianskeho priestoru v rôznych časových obdobiach, na rôznych miestach a v rôznych historických, spoločenských a politických kontextoch. Prináša šesť prekladových štúdií, ktoré sa zaoberajú koncepciami občianstva a rôznymi formami odporu v období revolúcií aj v každodennom živote.

+

Spoločné cesty občianok a revolucionárok „Poskytnúť príbehom o občiankach a revolucionárkach spoločný priestor sa javilo ako zmysluplné aj z ďalšieho dôvodu: napriek tomu, že obe oblasti skúmania sú pomerne podrobne rozpracované a z historických i súčasných štúdií je zjavné, že utváranie politickej subjektivity (nielen) žien súvisí s konceptualizovaním občianstva aj revolúcií, tieto výskumné oblasti navzájom len málo komunikujú a zdá sa, že každá ide vlastnou cestou. Šesť vybraných prekladových štúdií a ich usporiadanie naznačuje, čo môže takéto spojenie ponúknuť.“ Píšu v úvodnom texte publikácie Občianky a revolucionárky jej editorky Zuzana Maďarová a Alexandra Ostertágová.

+

Knižnica ASPEKTU opäť otvorená V novom školskom roku môžete navštíviť aspektovskú knižnicu každý utorok a štvrtok od 15.00 do 19.00. Tešíme sa na Vašu návštevu.

+

Politické aktérstvo žien v histórii – posielajte abstrakty Politické aktérstvo žien v histórii je témou pripravovaného čísla odborného časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum. Hosťujúce editorky Jitka Gelnarová a Marie Fousková opisujú hlavné ciele monotematického čísla a vyzývajú na posielanie abstraktov do 30. septembra 2015.

+

Vypočujte si prednášku Ľubice Kobovej o práci v kapitalizme V rámci sprievodného programu výstavy FEM(INIST) FATALE filozofka Ľubica Kobová hovorila o práci v dobe kapitalizmu z feministického pohľadu. Ak ste sa prednášky a následnej diskusie nemohli zúčastniť alebo ju chcete zažiť ešte raz, pozrite si záznam podujatia.

+

Výstavu FEM(INIST) FATALE navštívilo viac ako 3000 ľudí Ukončili sme prvú kolektívnu výstavu na Slovensku, ktorá sa otvorene hlásila k feministickým východiskám. Môžeme s radosťou oznámiť, že výstavu FEM(INIST) FATALE si v letných mesiacoch pozrelo viac ako 3000 ľudí. Výstava bola prístupná verejnosti od 17. júla do 6. septembra v Kunsthalle Bratislava a konali sa v rámci nej viaceré sprievodné podujatia – prednášky, diskusie aj divadelné predstavenie. Všetkým ďakujeme za záujem, príjemnú spoločnosť, spoluprácu a podnetnú atmosféru na podujatiach.

+

V Košiciach sa 26. septembra  rozprestrie dúha V metropole východu sa bude konať tretí ročník sprievodu za práva LGBTI ľudí PRIDE Dúhové Košice. V sobotu 26. septembra tak vyvrcholí týždeň rôznorodých aktivít, ktorých cieľom je zviditeľniť a podporiť práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí.

 

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa@aspekt.sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639 , aspekt@aspekt.sk, www.aspekt.sk

 

***

 

911

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu rodovej rovnosti zameranej na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu.

 

*****