Konať proti násiliu na ženách

Spoločné vydanie Pro Familia a Aspekt
Publikácia poskytuje zrozumiteľný a prehľadný súhrn základných informácií o probléme fyzického, psychického a sexualizovaného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Vyvracia mýty spojené s "domácim" násilím, prináša konkrétne rady a odporúčania, ako násilie rozpoznať, kde hľadať pomoc, aké sú občianskoprávne a trestnoprávne aspekty násilia v párových vzťahoch, aké sú jeho dôsledky pre deti. Poskytuje informácie o tom, čo môže v tejto súvislosti robiť polícia, zdravotníctvo, právnické, psychosociálne a pedagogické profesie. Praktická forma publikácie umožňuje voľne pracovať s jednotlivými témami. Adresár pomôže získať ďalšie informácie, rady aj pomoc. Tento informačný materiál je súčasťou väčšieho celku. Prvá časť Konať proti násiliu na deťoch vyšla v roku 1999.

 

Prvé vydanie je vypredané, môžete si stiahnuť z formátu .pdf druhé vydanie.

ISBN 80-967964-2-9 (2000)