Ako odvrávať novembru 1989

10,43 €
Rodové aspekty pamäti

Zuzana Maďarová skúma možnosti feministických prístupov ku kánonu politického či historického myslenia na konkrétnom prípade novembra 1989. Zviditeľňuje účasť žien na nežnej revolúcii, pričom prehodnocuje jej chápanie ako udalosti, ktorú vo veľkých mestách realizovala hŕstka mužov. Zároveň reflektuje spôsoby individuálneho a kolektívneho rozpamätávania sa. Jej kniha odvráva zjednodušujúcim tendenciám prezentácie Novembra a volá po rozrôznených spôsoboch počúvania a rozprávania príbehov o tejto zlomovej súčasti našej histórie.

 

Publikáciu odborne posúdili PhDr. Jana Cviková, PhD. a doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.

Kniha Zuzany Maďarovej Ako odvrávať novembru 1989. Rodové aspekty pamäti prináša do slovenského spoločenskovedného výskumu novú perspektívu – prelamuje mlčanie v skúmaní histórie a pamäti. Alebo konkrétnejšie – aplikuje feministické postupy na skúmanie pamäti Novembra. Alebo inak – odvráva zaužívanému kánonu „o mužoch Novembra“, ktorý sa pri výročiach pietne oprašuje. A odvráva mimoriadne erudovane a s využitím rozsiahleho empirického materiálu prerozprávaných osobných príbehov žien Novembra. K dominujúcej HIStory pridáva HERstory.  

Kolektívna historická pamäť nie je raz prevždy daná, je dynamickým systémom, ktorý sa mení v čase a kontexte a ktorý tu a teraz vždy nanovo vytvárame – dnes konštruujeme našu minulosť. Aj preto je dôležité, aby sa hlasy o nej čo najviac rozrôznili. Kniha Zuzany Maďarovej vstupuje na u nás akademicky neprebádanú pôdu, ale zároveň aj na prísne strážené teritórium „majiteľov pravdy“ o minulosti.

Oľga Gyárfášová

November 1989 patrí ku kľúčovým udalostiam našich novších dejín, ktoré rozhodujúcim spôsobom zasiahli do formovania kolektívnej i individuálnej pamäti. Obe majú nezmazateľný rodový rozmer, ktorý sa doteraz na Slovensku tematizoval len výnimočne alebo čiastkovo. Aj preto je kniha Zuzany Maďarovej o rodových aspektoch pamäti Novembra nepriehliadnuteľným výsledkom dlhodobo dozrievajúceho feministického skúmania a podnetom pre ďalšiu interdisciplinárnu diskusiu.

Autorka nám zároveň v súlade s použitými výskumnými metódami umožňuje, aby sme sledovali nielen výsledok bádania, ale aj jeho proces. Uvedomuje si, že súčasťou poznávania je „zvedavosť a túžba“. Ak takúto pôvodnú motiváciu možno považovať za intuitívnu, tak samotné spracovanie je dôsledne kontraintuitívne: jeho závery idú proti srsti prípadným vopred vytvoreným očakávaniam.

Jana Cviková

***

Túto knihu sme vydali vďaka dobrovoľníckej práci a dôvere, ktorú ste nám preukázali poukázaním 2 percent z daní na našu činnosť.
 
Knihu vo formáte .pdf si zdarma stiahnite nižšie a hneď môžete začať čítať.
 
 

 

„Len ženy sme tam boli praktické.“

účastníčka T.

Aj keď ženy boli prítomné vo verejnom priestore a verejne vystupovali, často zostali nezapamätané. Ukazuje sa, že ženy si pamätáme najmä vtedy, ak konajú v súlade s rodovo stereotypnými rolami, teda ako manželky či pomocníčky. Takáto reprodukčná práca sa však nepovažuje za plnohodnotnú revolučnú aktivitu a vo väčšine obrazov revolúcie je neprítomná.

Prečítajte si celý úryvok z knihy, ktorý približuje otázku „praktickosti“ v príbehoch Novembra a zameriava sa na budovanie a udržiavanie hnutia November ako proces alebo praktická „nežná“ TU.

 

OBSAH

Osobný a politický príbeh skúmania histórie a pamäti. Na úvod

O jednom skúmaní Novembra

Možno hovoriť o kánone Novembra?

Spoločenské a politické pohyby 30 rokov „po“

Ako odvrávať novembru

Feministické skúmanie pamäti, hlasu a mlčania

Čo môže rod prezradiť o minulosti a súčasnosti

Na ceste medzi individuálnou a kolektívnou pamäťou

Nachádzanie hlasu a moc mlčania

Prelamovanie mlčania v skúmaní histórie a pamäti

Orálna história ako teória i metóda skúmania

Naratívna analýza historických príbehov

Dve úrovne skúmania rodového ticha v kontexte Novembra

Ako sa robila nežná revolúcia

Politická prax revolúcie

Spektakulárne vystúpenia Novembra

Divadelné predstavenie a kolektívny happening

November ako sled jednorazových udalostí

November ako proces alebo praktická „nežná“

Kde sa robila nežná revolúcia

Priestory a línie revolúcie

Vyvieranie a šírenie alebo vznik paralelných ohnísk revolúcie

Línie osobných a politických priestorov Novembra

Kto robil nežnú revolúciu

Kritériá revolučného aktérstva

Maskulinita, femininita a podoby aktérstva

O zabudnutej verejnosti

Vylúčenie zakorenené v jazyku a cesty k aktérstvu

Na záver

Bibliografia

Talking Back to November. Gender Aspects of Memory (Summary)

 

 

Number of pages: 
184
ISBN číslo: 
978-80-8151-080-9 (2019)
Common Price: 
13.90 €
Price in ASPEKT: 
10.43 €
Text na stiahnutie: