Aspekt 1/1995 - Písanie žien

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Obsah čísla:

Isak Dinesen: Čistý list

Susan Gubar: Čistý list a otázky ženské tvořivosti

Virginia Woolf: Shakespearova sestra

Elisabeth Bronfen: Nad jej mŕtvym telom

Rozhovor s E. Bronfen, Y.-D. Köchli, N. Müller, S. Weigel

Tillie Olsen: Mlčení

Christine de Pizan: Mesto žien

Neria de Giovanni: Cenzúra a literárna tvorba

Marcela Mikulová: Vlastne je to všetko problém písania

Susanna Roth: Touha po jiném životě

Pavla Slabá: Malá sonda do multietnické literatury USA

Adrienne Rich: Když my mrtví procitneme

Sylvia Plath: Poézia

Sylvia Plath: Z korešpondencie

Sylvia Plath: Z denníkov

Predstavujeme

Mária Bartuszová

Myrtha Steiner

Rozhovor Aspektu s Alenou Wagnerovou

Alena Wagnerová: Venkovská lékařka

Irena Brežná: Karibský bál

Juliana Szolnokiová: Seminár o ženskom písaní a feministickej literárnej reflexii

Katarína Kenížová/Bednárová: Francúzska ženská literatúrna tvorba a kritika

Libora Indruchová: Elaine Showalter a gynokritika

Slovník

Písanie žien

Ingeborg Bachmann: Undine odchádza

Ingeborg Bachmann: Poézia

Mila Haugová: Telo slova je môj čas

Listujeme v Women´s Review of Books

Margaret Atwood: Nielen pekná tvár

Alta Vášová: Miesto, čas, príčina

Alta Vášová: Poistky

Eva Jenčíková: Písanie ako spôsob existencie

Ingrid Bennewitz: Dejiny pohlaví - postmoderné dejiny?

Mila Haugová: Maska tela

Jana Bodnárová: Cudzinka?

Eva Havrilová: ...toto je moje telo...

Zora Prušková: Slovo, ktoré vystúpilo z tela

Ladislav Franek: Úloha ženy-matky cez prizmu literárnych výskumov

Gloria Naylor: Lucielia

Klebetíme

Mária Štefánková: Efemérne banálnosti

Kalina Stefanova-Peteva: Z Bulharska do Ameriky a späť

MH: Pamätihodné udalosti

Miroslava Schrimpelová: Všetko je jasné!

Eva Hauserová: Knížky „Harlequinky“

Recenzujeme

Soňa Pašteková (Eva Maliti-Fraňová: Krpatý vrch)

Oľga Silnická (Virginia Woolfová: Flush)

Božena Plánská (Hana Svobodová: Kočičí...; Ta prázdná místa)

Juliana Szolnokiová (Eva Hauserová: Na koštěti se dá i lítat)

Miroslava Schrimpelová (Eva Hauserová: Na koštěti se dá i lítat)

Hana Skovajsová (Vítězslava Klimtová: Lexikon ohrožených druhů strašidel)

Monika Grochová: Poézia

Viki Janoušková: Poézia

Zuzana Bakošová/Hlavenková: Poézia

Blanka Svadbová: Obraz ženy v tvorbě českých spisovatelek v 70. a 80. letech

Informujeme

Eva Hauserová o Sborníku ženských hlasů

Alice Müllerová a Corey Levine o Dnech otevřených dveří

Eva Věšínová o časopise Jedním okem

Anna Daučíková o feminizme a amerických výtvarníčkach

Zuzana Sokolová o ženách v divadle

Jiřina Šiklová o konferencii From Basic Needs to Basic Rights

Citujeme

Perly ženám

Počet strán: 
156
Súvisiace odkazy: