Aspekt 1/1998 - Myslenie žien

 

Toto tematické číslo je venované feministickej filozofii. Prináša výber z textov feministických filozofiek, ako napríklad Cornelie Klinger, Susan Bordo, Genevieve Lloyd, Susan Strickland, Judith Butler, Seyly Benhabib, Andrey Maihofer, Sandry Harding, Helen Longino a Lynn Hankinson. V pravidelných rubrikách si čitateľky a čitatelia nájdu rozhovor s ruskou autorkou Ninou Sadur, ktorej v knižnej edícii Aspektu vyšli už dve knihy, a rozhovor s maďarsko-americkou výtvarníčkou Orshi Drozdik. Aspekt v tomto čísle predstavuje dielo výtvarníčky Julie Hayward a listuje vo feministickom filozofickou časopise Hypatia, prináša prózu a poéziu autoriek Isabel Allende, Anne Sexton, Charlotte Perkins Gilman, Margaret Atwood, Jaroslavy Blažkovej, Etely Farkašovej, Mily Haugovej, Kate Chopin.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Obsah čísla:
    Cornelia Klinger: Dva kroky vpred, jeden vzad - a štvrtý ponad ne
    Susan Bordo: Feminizmus, postmodernizmus a rodový skepticizmus
    Genevieve Lloyd: Žena ako Druhá: pohlavie, rod a subjektivita
    Susan Strickland: Feminizmus, postmodernizmus a diferencia
    Mariana Szapuová: Kategória rodu vo feministickom diskurze
    Judith Butler: Náhodnosť základov: feminizmus a problém „postmodernizmu“
    Seyla Benhabib: Úvahy o „výmene názorov medzi feminizmom a postmodernizmom“
    Andrea Maihofer: Rod ako spôsob existencie
    Zuzana Kiczková: Subjekt v pohybe
    Sandra Harding: Feminizmus, veda a antiosvietenská kritika
    Helen Longino: Hodnoty a objektivita
    Lynn Hankinson Nelson: Epistemologické komunity
    Etela Farkašová: Poznávajú ženy inak? O genéze, povahe a cieľoch feministických epistemológií
    Etela Farkašová, Zuzana Kiczková, Mariana Szapuová: Myslenie žien
Predstavujeme
    Julie Hayward
Rozhovor Aspektu
    s Orshi Drozdik
    s Ninou Sadur
    Nina Sadur v AF
    Nina Sadur: Sila vlasov
    Mesační vlci
    Nadežda Lindovská: Trampoty s bosorkami
    Nicole Müller: Obdobie sucha
    Isabel Allende: Ester Lucero
    Ropuší huba
    Anne Sexton: Čierna mágia a ďalšie básne
    Mila Haugová a Elvíra Haugová: Žiť, alebo zomrieť
    Charlotte Perkins Gilman: Keď som bola čarodejnica
    Edna O´Brien: Číslo desať
    Margaret Atwood: Šťastné konce
    Jayne Anne Phillips: Smilstvo
    Jaroslava Blažková: Najúžasnejší vynález
    Kate Chopin: Hodvábne pančuchy
    Désiréino dieťa
    Ivica Ruttkayová: Ofélia v kláštore
    Etela Farkašová: Zdvojovanie
    Ivana Muková: Nejsem dcera Evina
    Katharine Susannah Prichard: N´goola
    Šťastný farmár N´gools
Recenzujeme
    Ľuba Lacinová (Charlene Spretnak: The Resurgence of the Real: Body, Nature and Place in Hypermodern World)
    Jana Juráňová (Charlotte Perkins Gilman: Unpunished)
    Ivica Ruttkayová (Etela Farkašová: Deň za dňom)
    Peter Šulej (Erica Jong: Jak si zachránit vlastní život, Padáky a polibky)
    Kateřina di Paola-Zoufalová (Elisa Springer: Ticho živých)
    Zdeněk Smolka (Peter Macsovszky: Cvičná pitva)
Listujeme

    v Hypatia
    Renee Heberle: Dekonštruktívne stratégie a hnutie proti sexuálnemu násiliu
    Lori L. Heise, Jacqueline Pitanguy, Adrienne Germain: Násilie páchané na ženách - štúdia Svetovej banky
    Woet L. Gianotten: Keď lekárom je muž a klientkami sú ženy
    Marianna Šípošová: Homofóbia a jej vplyv na homosexuálnu menšinu
    Susan White: Rozseknutá koža: Ženské pôsobenie a mrzačenie tela vo filmovej rozprávke Malá morská panna
    Wendy Lesser: Odtelesnené telo Marilyn Monroe
    Miroslav Vodrážka: Stručný úvod do CHAOKRACIE
    Alena Wagnerová: Za Libuší Moníkovou
Informujeme
    Alexandru Niculescu: Za Marisou Milani
    Marek Roháček: Čo je Návrat?
    PEN - Writers in Prison Committee
    Redakcia: Registrované partnerstvo homosexuálnych občanov
    Zuzana Kiczková: Úvod do feministických štúdií
    Redakcia: Feministické kalendáre
    Redakcia: Nové knihy v redakcii
Perly ženám

Počet strán: 
308
Súvisiace odkazy: