Aspekt 2-3/1995 - Ženy a moc

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Obsah čísla:

Elisabeth Badinter: Láska navíc

Hélene Cixous: Smích Medúzy

Ute Gerhard: Ľudské práva (ne)majú pohlavie

Herta Nagl-Docekal: Existuje morálna diferenciácia rodov?

Iris Marion Young: Asymetrická reciprocita

Mary Daly: Gyn/Ekológia

Miroslav Marcelli: Foucault a pojem moci

Ivan Buraj: Antický obraz muža a ženy očami Michela Foucaulta

Rozhovor Evy Horn so Geneviéve Fraisse: O dejinách, pohlaví

Šárka Gjuričová: „Kdyby moc pouze říkala ne, kdo by ji poslechl?“

Zuzana Kiczková: Čaša a meč ako symboly moci

Adela Bunčáková: Feministická kritika dichotómie verejnej a súkromnej sféry

Joreen: Tyrania bezštruktúrnosti

Vivian Gornic: Prečo sa ženy boja úspechu

Tünde Lengyelová: Moc v rukách veľkej ženy

Silvia Tomášková: Feminizmus je radikálna myšlienka, že žena je ľudská bytosť

Claudia Schöning-Kalender: Myšlienkový obsah ženskej pokrývky hlavy v kontexte pokroku a rozvoja

Anna Sobolewska: Žena, alebo človek

Predstavujeme

Muda Mathis

Ilona Németh

Märta Tikkanen: Príbeh lásky storočia

Rozhovor Aspektu: s Hertou Nagl-Docekal

Erica Pedretti: Neškolené oko

Dagmar Košťálová: Pozoruhodná próza Ericy Pedretti

Katarzyna Boruń: Poézia

Jana Juráňová: Salome

Jana Bodnárová: Záhadný koniec Miss Body Building

Ama Ata Aidoo: Iné alternatívy

Viera Pawliková-Vilhanová: Ženy v afrických literatúrach

Eva Hauserová: Tajemství dělohy

Slovník: Ženy a moc

Marta Marková: Charlotta Masaryková

Nadežda Lindovská: Magda Husáková-Lokvencová - jedna z aktérok československej antiutópie, Libora Indruchová: Představa ženskosti v současné velkoplošné reklamě v České republice

Beata Kozak: Reakcie na feminizmus v Poľsku

Slawomira Walczewska: Potrebujeme v Poľsku feministický časopis?

Viera Wallace-Lorencová: Masmédiá a zmeny stereotypov v rodových rolách na Slovensku

Rozhovor Evy Rie čanskej s Martou Botíkovou: Prečo je to na Slovensku tak?

Listujeme v: Opzij

Dubravka Ugrešić: Pretože sme frajeri

Slavenka Drakulić: Keby som mala syna

Slavenka Drakulić: O herečke, ktorá stratila svoju vlasť

Len nehovor o vojne...

Alena Chudíková, Jiřina Šiklová: Peking ´95

Interrupcie v Poľsku

Amnesty International: Práva žien sú ľudské práva

Terre des Femmes

Rozhovor s Mary Suh: Pochopiť týrané ženy

Recenzujeme

Angela Repka (Elisabeth Motmann-Wendel: Wenn Gott und Körper sich begegnen, Mein Körper bin Ich)

Mariana Szapuová: Štyri pohľady do feministickej filozofie

Gabriela Zaťková (Pelnym glosem)

Monika Vrzgula (Elisabeth Wallinger: Hekates Töchter)

Ľuboslava Klindová (Bea Schilling: Wiegenlied mit Spätfolgen)

Eva Hauserová: Něco o ekofeminismu

Iveta Ratajová: Ne řehole, ale panenství

Monika Vrzgula: MOC-ná tradícia

Barbara Osvaldová: Reklama jako posilování mýtů

Martina Krénová: Láska mezi mužem a ženou v představeních slovenského alternativního divadla

Agnieszka Skalska: Je Mona Lisa žena?

Klebetíme

Mária Štefánková: Efemérne banálnosti

Informujeme

ad o Transart Communication 3

Aspekt o Úvode do feministickej teórie

jj o Gender Studies vo Varšave

jj o Women´s Studies v Belehrade

KOZ SR o Výbore pre ženy

Mária Štefánková o Seminári Women Together

Lesley Abdela o Group 300

Kateřina Zoufalová o liste Jána Pavla II. ženám

Citujeme

Perly ženám

Zora Bútorová a kol.: Žena v rodine, práci a spoločnosti

Za Jurajom Špitzerom

Zuzana Szatmáry: Privčas a neskoro

Počet strán: 
248
Súvisiace odkazy: