Aspekt 2/1996 - Strachy a bariéry

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Obsah čísla:
    Luce Irigaray: Božské ženy
    Sú ženy masochistické?
    NIE: Paula J. Caplan: Mýtus o masochizme žien
    ÁNO: Natalie Shainess: Citlivosť na násilie - masochizmus ako proces
    Christina Thürmer-Rohr: Zakázaná nenávisť
    Benjamin Semple: Mužská psychika a ženské posvätné telo
    Anorexia
    Joan Jacobs Brumberg: Postiace sa dievčatá
    Rudolph M. Bell: Svätá anorexia
    Jessica Benjamin: Pouta lásky
    Gisela Klindworth: Strach zo starnutia
    Silikónové implantáty
    Znásilnenie
    Pamela Foa: Čo je zlé na znásilnení
    Susan Rae Peterson: Donucovanie a znásilnenie
    Hana Havelková: Český diskurz o ženách a politice
    Victor J. Seidler: Znovuobjavenie mužskosti
Rozhovor Aspektu s Ericou Pedretti
    Erica Pedretti: Engste Heimat
Predstavujeme
    JOKO
    Aspekt na Festivale akčního umění Serpens I v Prahe
    Jean Rhys: Dobré ráno, polnoc
    Bianca Tarozzi: Hlavné témy v románe Jean Rhys - Dobré ráno, polnoc
    Emily Dickinson: Listy
    Daniela Hodrová: Ztracené děti aneb příbytky paměti
    Adrienne Rich: Poézia
    Héléne Cixous: Věrolomné město aneb Probuzení Erínií
    Mým tématem je občanská válka
    Anna Grusková: Věrolomné město aneb zrození Erínií
    Evelyn Schlag: Poézia
    Evelyn Schlag: Púštna infúzia
Listujeme v Canadian Studies
    Andrea Dworkin: Teror, týranie a odpor
    Carla Rice, Leslie Landon: Zápas žien so stravou a váhou ako stratégia prežitia
    Sarah Kaplan: Zneužívanie detí a alkoholizmus žien
    Nöszemély
        Prepadli ma!
        Ako sa stal Mr. Smith obeťou lúpežného prepadnutia
    Alena Wagnerová: Potíže s usednutím
    Alena Wagnerová: Nedeľné raňajky
    Jana Bžochová-Wild: Hamlet: diferencie
    Mira Schrimpelová: Neviditeľná autorka
    Anna Grusková: Poézia
    Zuzana Drábeková: Meno ako bremeno
Recenzujeme
    Eva Jenčíková (Daniela Hodrová: Perunův den)
    Marcela Mikulová (Milena Jesenská: Cesta k jednoduchosti)
    Stanislava Chrobáková (Else Lasker-Schülerová: Zrkadlo tvojej krvi)
    Dana Kršáková (Jana Bodnárová: Bleskosvetlo/bleskotma)
    Marta Součková (Jana Bodnárová: Bleskosvetlo/bleskotma)
    Jana Juráňová (Jana Opočenská: Zpovzdálí se dívaly také ženy)
    Dagmar Košťálová (Irena Brežná: Falsche Mythen. Reportagen aus Mittel- und Osteuropa nach der Wende)
    Karen Ossman (Evelyn Schlag: Unsichtbare Frauen)
    Juliana Szolnokiová (Kveta Škvarková: Keď muži plačú celú noc)
    Jana Juráňová (Annie Ernaux: Miesto medzi ľuďmi. Žena)
    Juliana Szolnokiová (Jozef Vozár: Eutanázia - právne aspekty)
    Oľga Silnická (Sborník z mezinárodního sympozia Praha 24.-25. listopadu 1994)
    Tatiana Rusnáková (Ich trage das Land. Das Frauen-Buch der Ränder)
    Jiřina Šiklová (Wilma A. Iggers: Women of Prague)
    Sza (Arthur Schopenhauer: O ženách)
    Ester Vilar: Katolíčky všetkých krajín spojte sa
    Maša Arbatovová: Vojna zrkadlení
    Eva Maliti: Rozhovor s Mašou Arbatovovou
    Alexandra Pavelková: Zo soboty na nedeľu
Klebetíme
    Mária Štefánková: Efemérne banálnosti
    Šárka Gjuričová: Filmové scenáre aneb nápady psycholožky v kině
    Pavla Slabá: Feministický Hip-hop z Německa
    Pavla Slabá: Evropské komisi pro lidská práva
    Carolyn Gammon: Hodiny feminizmu pro začátečníky
    Ľalia Poľná: Vyčítanky alebo čo o nej nevieme
Slovník
    Les Reines Prochaines alebo Kráľovné budúcnosti
    PEN - Writers in Prison Committee
    Migael Scherer: O vlastnom znásilnení
    Amnesty International
Informujeme
    Barbara Neuwirth o Viedenskom ženskom vydavateľstve
    Ľuboslava Klindová o Literárnom almanachu Viedenského ženského vydavateľstva
    Wiener Frauenverlag o publikácii Phänomene der Angst
    Anna Fábryová o knihe Ulice - Silnice - Dálnice
    Zuzana Tatárová o Tabu a filme
    Redakcia o sympóziu Po stopách Márie Terézie
    Jana Cviková o konferencii Feminizmus a demokracia
Perly ženám

Počet strán: 
236
Súvisiace odkazy: