Aspekt 2/1997 - Ženské telo I.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Obsah čísla:
    Elizabeth Grosz: Miznúce telá
    Lynda Nead: Rámovanie ženského tela
    Lesley Dean-Jones: Kultúrny konštrukt ženského tela vo vede klasického Grécka
    Päivi Setälä: Žena v antike
    Žena v stredoveku
    Margaret Higgonet: Hovoriace tichá: samovraždy žien
    Rosalind Pollack-Petchesky: Reprodukčná sloboda: viac než „právo ženy vybrať si“
Predstavujeme
  Valie Export
    Silvia Eiblmayr: Rozštiepená realita - k štruktúre reprezentácie v diele Valie Export
    Valie Export: Reálne a jeho dvojník: telo
    Dušan Brozman: K prácam Valie Export
Rozhovor Aspektu s Valie Export
Listujeme v Pelnym glosem
    Gabriela Zaťková: Čo nové u susediek?
    Magdalena Teter: Násilie páchané na ženách v Biblii
    Edyta Krakowiecka: Feministická kritika kresťanstva
    Shena Mackay: Najkrajšie šaty na svete
    Ingeborg Bachmann: Prípad Franza
    Mila Haugová: Posunuté spôsoby smrti
    Mira Schrimpelová: Prítomnosť Jaroslavy Blažkovej
    Jaroslava Blažková: Panychída za Žofinku
    Isabel Allende: Dvě slova
    Alice Walker: Vážne sa zločin nevyplatí?
    Märta Tikkanen: Červená čiapočka
    Daniela Kapitáňová: 1920-1996
    Zuzana Szatmáry: Denníky
    Adam Bžoch: Diskusia o materskom práve a psychoanalýza
    Johann Jakob Bachofen: O materskom práve
    Marija Gimbutas: Bohyne a bohovia starej Európy
    Miroslav Vodrážka: O české gynekologii a evropské gyn-ekologii
Ženy ako „upratovačky“ sveta?!?
    Úvod do úvodu ekofeminizmov
    Charlene Spretnak: Úvod do ekofeminizmu
    Ľuba Lacinová: Prečo ekofeminizmus?
    Zuzana Kiczková: Ekofeministické koncepcie ako nová alternatíva vzťahu k prírode
    Jana Opočenská: Teologické aspekty ekofeminismu
    Rozhovor s Janou Opočenskou: Myslet ve své víře
    Beata Zaduminska: Marginalizovanie roly žien v profesionalizácii ekologického hnutia v Poľsku
    Cat Cox: Ženská environmentálna sieť
    Martina Vráblíková: Ekofeministická kritika reprodukčních techologií a genového inženýrství
Ženy, svätice, bohyne
    Elisabeth Schussler Fiorenza: Ženy v ranom kresťanstve
    Elaine H. Pagels: Kam sa podela predstava Boha ako Matky?
    Gottfried Benn: Lekár
    Muž a žena idú rakovinovým barakom
    Sála rodiacich žien
Text - revue pre humanitné vedy
    Egon Gál: Aspekty relativizmu
    Jean-Francois Lyotard: Univerzálne dejiny a kultúrne diferencie
    Richard Rorty: Kozmopolitizmus bez emancipácie: odpoveď Jeanovi-Francoisovi Lyotardovi

  Diskusia medzi Jeanom-Francoisom Lyotardom a Richardom Rortym
    Marek Kwiek: Tragický rozpor (dilemy Antigony - dilemy postmoderny)
    Richard Rorty: Kto sme? Morálny univerzalizmus a ekonomický výber
    Gianni Vattimo: Rozdiely, konflikty, kultúrny minimalizmus
    Cornel West: Záležitosti rasy
    Bronislav Genzelis: Kultúrny monopol a periféria kultúry
    Richard Rorty: Filozofia a budúcnosť
    Patricia Zelver: Ľúbostné listy
    Sara Paretsky: Chuť života
    Michal Lacza: Slasť zmyslov
    Rakel Liehu: Kubisseja
    Eva S.: Dievčatko
    Laura
    Mila Haugová: Alfa centauri
    Raija Siekkinen: Oslobodenie
    Júlia Kurilová: Nezávislosť
    Oľga Belešová: Len tak...
    Anna Grusková: Olinka
    Anna Grusková: Turecký apetít na ženy
    Naďa Lindovská: Čo sa stane, keď Leonida Andrejeva inscenuje žena?
    Nóra Ružičková: Básne
    Eva Zaťková: Básne
    Tamara Archlebová: Had
    Viera Klementová: Tak ty ešte veríš
    Rozhovor s V. Drozdovou a M. Slamkovou (SLONAD): Deti nevedia o svojich právach
    Jana Cviková: To najdrahšie, čo máme?
Recenzujeme
    Etela Farkašová (Jana Juráňová: Siete)
    Jana Juráňová (Alaine Polcz: Žena na fronte)
    Silvia Gáliková (Simone de Beauvoir: Rozhovor s Jean-Paulem Sartrem)
    Karen Ossmann (Ch. Gürtler, s.Schmid: Die bessere Hälfte)
    Rozhovor s Juliet Mitchell: Psychoanalýza a feminismus
    Antónia Furjelová: Slovenské vysokoškoláčky očami svojich vrstovníčok
Informujeme
    Gloria Steinem: Larry Flynt: svoboda projevu versus pornografie?
    Jana Cviková: Marlen Haushofer 1920-1970
    Pavla Slabá: Jane Austen, feminismus a Rozum a cit
    Eva Hauserová: Klub žen Zeleného kruhu
    Pavla Slabá: Když padá noc: lehce stravitelná lesbická romance
    Tamara Archlebová: Za Máriou Bartuszovou
Klebetíme
    Irena Lifková: Jednoduchá geometria
    Rebeka Lešková: Výstraha před svůdci všem pannám
    Marie Jenney Howe: Monológ proti hlasovaciemu právu žien
    Alice Duer Miller: Prečo nechceme, aby muži volili
    Muriel Rukeyser: Mýtus
    Judith Viorst: Program sebazdokonaľovania
Perly ženám
    Jonáš Záborský: Mrzutá

 

Počet strán: 
304
Súvisiace odkazy: