ASPEKT 2/2001 - D(r)ámy

2,50 €
Editorka: 
Jana Cviková, Jana Juráňová

Dámy a drámy: od prvej dramatičky, cez rodovo rozkolísaného Shakespeara až po súčasné slovenské autorky.

play, play, every day, play and play and play away, and then play the play you played to day, the play you play every day, play it and play it. Play it and remember it and ask to play it. Play it, and play it and ask to play it.
Play it, and play it and play away. Certainly everyone wants you to play, everyone wants you to play away, to play every day, to play and play, to play the play you play everyday, to play and remember it and ask to play it and play it and to play away and to play everyday and to play away and to play everyday and to-day and all day. That’s the way to play, to play everyday and all day, to play away, to play and play and play, to play and to remember what you play and to play it the next day and to ask to play it another day and to play it and to play it everyday, to play it to-day, to play it all day...
(Gertrude Stein)

 

Obsah čísla:  
    PREDOHRA:
        PREDSTAVUJEME EVA WEIßMANN
    1. DEJSTVO
       

        HÉLÈNE CIXOUS: Portrét Dory
        SIGMUND FREUD: Fragment analýzy prípadu hystérie
        JUDITH LEWIS HERMAN: Zabudnutá história
        CAMILLE MORTAGNE: Liečba rozprávaním sa mení na psychodrámu
        SOŇA ŠIMKOVÁ: Hélène Cixous ako dramatička
        HÉLÈNE CIXOUS: Cesta z legendy
        ROZHOVOR JOSETTE FÉRAL S ARIANE MNOUCHKINE
        MARGUERITE DURAS: Divadlo
        ELFRIEDE JELINEK: Čo sa stalo, keď Nora opustila svojho muža, alebo Opory      spoločností
        BARBORA SCHNELLE: Kdo je Elfriede Jelinek?
        PÍSANIE AKO BOJ POHLAVÍ — Z PSYCHOANALYTICKÉHO ROZHOVORU S ELFRIEDE JELINEK
        ELFRIEDE JELINEK: Klára S.
        BARBORA SCHNELLE: Fenomén umělkyně
        CARYL CHURCHILL: Top Girls
        JANA BŽOCHOVÁ–WILD: Caryl Churchill — klasička feministického divadla

    PRESTÁVKA:
        POZVANIE DO BÜFÉ
        ROZHOVOR ASPEKTU SO CHARLOTTE KEATLEY
    2. DEJSTVO
        SILVIA BOVENSCHEN: Inscenovanie inscenovanej ženskosti: Wedekindova Lulu — paradigmaticky
        MONIKA MEISTER: Evina ostýchavá reč a zvraty scénického zobrazenia. O „neviditeľnom divadle“ Heinricha von  Kleista
        LISA FISCHER: O hrozivej modernosti antimoderny viedenskej moderny alebo o kulte mŕtvych vecí
        CLAUDIA BALK: Inscenovaná ženskosť — oslavované herečky
        ANNA GRUSKOVÁ: Femme fatale s odstupom
        ARTHUR SCHNITZLER: Básnik a herečka
        ANNA GRUSKOVÁ: Čtení o Emě Destinnové
        ELAINE ASTON: Hľadanie tradície. Feminizmus a dejiny divadla
        HILDE HAIDER–PREGLER: Nuda mizí z (divadelní) vědy
        MARVIN CARLSON: Divadelné teórie: dvadsiate storočie od roku 1980
    INTERMEZZO:
        ČÍTANIE Z KNIHY
        GERMAINE GREER Eunuška
    3. DEJSTVO
        JANA BŽOCHOVÁ–WILD: Recepcia Shakespeara: od čítania žien k feminizmom
        SOŇA NOVÁKOVÁ: Ženy o Shakespearovi: hlasy z Anglie 18. století
        PHILIPPA BERRY: Shakespearove tragické zakončenia: feministická perspektíva
        HANNA SCOLNICOV: Veky muža, veky ženy
        CURDELLA FORBES: Revidovanie Shakespeara: karibská feministická perspektíva
        JANA BŽOCHOVÁ–WILD: Ako sa jej (ne)páči
    PRESTÁVKA:
        VERNISÁŽ VÝSTAVY Z VÝTVARNÉHO DIELA INGRID HRUBANIČOVEJ VO FOAJÉ DIVADLA
    4. DEJSTVO
        EVA MARTINOVÁ: Dům na samotě
        ZUZANA ULIČIANSKA: Citová zmes
        SOŇA FERANCOVÁ, OĽGA BELEŠOVÁ: Pravdivý príbeh Oľgy B., ženy so zlatými rukami
        ANNA GRUSKOVÁ: Slepé lásky
        VOĽNÉ ZOSKUPENIE: Módna prehliadka alebo Ponuka vytvára dopyt
        ALENA WAGNEROVÁ: Generálna pauza
        EVA TALPOVÁ: Panelhrad
    OPONA: POTLESK
    MIRKA VODRÁŽKOVÁ: Pohlavní travestie Oliny Francové
    MIREK VODRÁŽKA: Ukřižovaná žena z Rudolfina
informujeme
    KALENDÁRKA 2001
    JÚLIUS GAJDOŠ: „Nová vlna“ performačného umenia
    WOMEN AND PERFORMANCE
    JANA CVIKOVÁ: Čo má čadar spoločné s vatikánskou zmluvou
    VYHLÁSENIE ČLENIEK EXPERTNEJ SKUPINY PRE VZDELÁVANIE A VÝSKUM, RODOVÉ ANALÝZY A ŠTATISTIKY      KOORDINAČNÉHO VÝBORU PRE PROBLEMATIKU ŽIEN
    PRACOVNÝ MATERIÁL K ZÁKLADNEJ ZMLUVE MEDZI SR A SVÄTOU STOLICOU
    INICIATÍVA ZA MOŽNOSŤ VOĽBY
    INICIATÍVA INAKOSŤ
    KONAŤ PROTI NÁSILIU NA ŽENÁCH
nové knihy v redakcii
    ANGELA REPKA: Ženy, duchovný úrad a budúcnosť cirkvi
    MIREK VODRÁŽKA: Nová ideologie a její spojenci
    LÍVIA DIDIČOVÁ, NATÁLIA VENDELOVÁ: Ženy, rodina a priestor
    Z PRÁC ŠTUDENTIEK
    ZUZANA BENKOVÁ: Básne
recenzujeme
    ADRIANA JESENKOVÁ (Carole Pateman: Sexuálna zmluva)
    ĽUBA LACINOVÁ (Christa Wichterich: Globalizovaná žena)
    ADAM BŽOCH (Janet Sayers: Matky psychoanalýzy)
    VIERA BAČOVÁ (Tove Skutnabb–Kangas: Menšina, jazyk a rasizmus)
    ADRIANA JESENKOVÁ (Ann Oakleyová: Pohlaví, gender a společnost)
    ETELA FARKAŠOVÁ (Jana Juráňová: Utrpenie starého kocúra)
    DANA KRŠÁKOVÁ (Etela Farkašová: Po dlhom mlčaní)
    IRENA MALEC (Krystyna Kłośińska: Ciało—pożądanie—ubranie.Owspółczesnych powieściach Gabrieli   Zapolskiej)
    DANA KRŠÁKOVÁ (Mary Hockaday: Kafka, láska a odvaha. Život Mileny Jesenskej)


    

Number of pages: 
255
ISBN číslo: 
ISSN 1336-099X
Common Price: 
2.50 €
Price in ASPEKT: 
2.50 €
Súvisiace odkazy: