Aspekt 3/1997 - Ženské telo II.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Obsah čísla:
    Jessica Benjamin: Touha ženy
    Barbara Duden: Pohlavie, biológia, dejiny tela
    Jana Bžochová-Wild: Umenie a trenie
    Catherine R. Stimpson: Somagramy Gertrude Stein
    Beatriz Colomina: Bojové línie - E. 1027
    Judith Butler: O jazyku, ubližovaní a cenzúre
    Dawn H. Currie: Postoje feministiek k pornografii
    Adela Bunčáková: Pornografia - kontroverzie vo feministickom myslení
    Michael Goodich: Ancilla Dei - slúžka ako svätica v neskorom stredoveku
    Ľuba Lacinová: Príroda - náš osud?
Predstavujeme
    Orshi Drozdik
    Drahomíra Lányi
    Silvia Eiblmayr: Žena ako obraz
    Monika Mitášová: Povrchné interpretácie a interpretácie povrchu
Listujeme
    vo Frauen Kunst Wissenschaft
    Marie-Luise Angerer: The Body on the Edge
Rozhovor Aspektu
    s Jaroslavou Blažkovou
    s Märtou Tikkanen
    Margaret Atwood: Nevesta lúpežníčka
    Inger Edelfeldt: Voľný pád
    Isabel Allende: Pomsta
    Alice Munro: Niečo, čo som ti chcela povedať
    Siegfried Lenz: Zkouška
    Adrienne Rich: Beethovenova Deviata...
        Z väznice
        Znásilnenie
    Etela Farkašová: Autobiografický subjekt ako téma diskusie
    Stanislava Chrobáková: KRUTOkradma
    Anna Grusková: Básne
    Eva Maliti-Fraňová: Premeny
    Janet Fram: Čajová šálka
    Rose Tremain: Šarkanár
    Alice Walker: Nikdy neponúkni svoje srdce..
    Ljiljana Habjanović Djurović: Ženský rodopis
Súkromné a verejné
    Krisztina Morvay: Môže štát liezť občanovi do spálne?
    Martin Giertl: Súčasný slovenský právny systém
    Malgorzata Fuszara: Ženy v občianskom súdnom konaní
    Slávka Šintalová: Čo je domáce násilie?
    Miroslav Vodrážka: O diktatuře, polistopadové anonymní veřejnosti, Chartě a alteritě
Sto rokov štúdia žien na Viedenskej univerzite
    Edith Saurer: „Poznaním k slobode a šťastiu...“
    Waltraud Heindl: Alma Mater a jej dcéry
    Margarete Maurer: Ženská veda - ženy ako matky bomby?
    Justin Busch: Sartre o láske
    Ingeborg Bachmann (25. jún 1926 Klagenfurt - 17. október 1973 Rím)
Recenzujeme
    Alena Wagnerová (Erica Pedretti: Nechte být, paní Smrti)
    Eva Maliti-Fraňová (Jaroslava Blažková: ...ako z gratulačnej karty)
    Ivica Ruttkayová (Alta Vášová: Úlety)
    Jana Truhlářová (Poviedka ´96)
    Pavlína Švarcová (Anna Maria Ortesová: Leguánka)
    Oľga Silnická (Toni Morrisonová: Džez)
    Mira Schrimpelová (Toni Morrisonová: Milovaná)
    Marián Zervan (Mirek Vodrážka: Chaokracie)
    Adela Bunčáková (Jan Horský - Markéta Seligová: Rodina našich předků)
    Dagmar Košťálová (Martin Trančík: Medzi starým a novým)
    Mira Schrimpelová (Dagmar Mocná: Červená knihovna)
    Zita Ročkárová (Dagmar Gregorová-Prášilová /ed./: Listy)
    Šárka Nevidalová (Jana Beňová: Nehota)
    Eva Poliaková (Marion Mebes - Lydia Sandrock: Pusinky nie sú na rozkaz)
    GANYMEDES: Legislatívny návrh na zavedenie registrovaného partnerstva
Reprodukčné správanie žien na Slovensku
    Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu
    Vladimír Cupaník - Michal Kliment: Etické problémy pri ochrane reprodukčného zdravia
    Radim Uzel: Sexuální výchova - fakty a hodnoty
    Empatia
    FOCUS: Reprodukčné správanie žien na Slovensku
    Michal Kliment: Analýza výskumu FOCUS-u
    Eva Poliaková: Výchova k plánovanému rodičovstvu
Informujeme
    Zdeňka Kalnická: Performing Gender
    Anabela Žigová: Woman the Spirit
    Redakcia: Knihy z vydavateľstva Drewo a srd
    Pavla Frýdlová: Festival ženského filmu
    Zuzana Gažíková: Pripomenutie soľnobanskej čipky
    Eva Janíková - Naďa Lovichová: Bratislavské Centrum pre seniorov
    Redakcia: Daniel Jankech: Sedem dní v bielom koncentráku
    Helena Kanyar-Beckerová: Susanna Roth (1950-1997)
    Ženy v dejinách Prahy
    Noemi Rejchrtová: K specifiku „ženské otázky“ v husitství
    Rudo Brtáň: Prvá slovenská poetka
    Jarmo a rovnoprávnosť žien
Klebetíme
    Jaroslava Blažková: Trinásť dní ako z gratulačnej karty
    Bob Herbert: Nahá pravda
    Eva Riečanská: O zmätení pojmov a slobode prejavu
    Ľalia Poľná: Vyčítanky, alebo čo všetko o nej nevieme...
    Aspekt a Divadlo v medzičase v Stoke
Perly ženám
    O knižkách Pusinky nie sú na rozkaz a Dotyky nie sú na rozkaz
 

Počet strán: 
302
Súvisiace odkazy: