Feminizmy pre začiatočníčky

Aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku
Editorka: 
Jana Cviková, Jana Juráňová

V poradí jedenásty zborník radu Aspekty vznikol v rámci spolupráce partnerských organizácií z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Slovenskej republiky so Zastúpením Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave. Spoločnú tému tohtoročného projektu určila otázka, ako sa utváral rodový diskurz počas dvoch desaťročí po páde totality. V ASPEKTE sme nazvali svoj projekt “20 rokov po: rodové aspekty novej verejnosti“ a sústredili sme sa na momenty zrodu a pôvodné feministické východiská prvých skutočne verejných tém rodového diskurzu na Slovensku.

Knihu si môžete stiahnuť TU

Obsah publikácie

I. Niektoré aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku

Na úvod

Verejnosť proti násiliu

Cudzie slovo „gender“

“Naučená bezmocnosť” a “Spiaca krásavica”

Feminizmus a socializmus

Osobné je politické

Slovensko-český feministický časopis Aspekt

Feminizmus a nacionalizmus

“Trieštenie” demokratických síl

Osoby a obsadenie (tém) za okrúhlym stolom

Feministky začiatočníčky

Participácia žien vo verejnom priestore

Verejná mienka

Prítomnosť témy v ASPEKTE

Sexuálne menšiny

Násilie páchané na ženách

Reprodukčné práva

Zhrnutie

II. Okrúhly stôl začiatočníčok

Skrátený a autorizovaný prepis záznamu

Prvé stretnutie

Druhé stretnutie

Účastníčky okrúhleho stola a organizácie

III. Prílohy

Texty z časopisu Aspekt a o ňom

Jana Cviková (1993): List z Bratislavy: pokus o postsocialistický feminizmus

Jana Juráňová (1994): Banálne efemérnostiJana Juráňová (1994): … bez kontextu… Ako je to s feminizmom na Slovensku?

Mária Štefánková (1995): Efemérne banálnosti

Mariana Szapuová (1995): Filozofia so ženskou tvárou

Recenzia na knihu “Štyri pohľady do feministickej filozofie”

Jana Cviková (1995): O nutnosti konfliktu

Rozhovor Anny Daučíkovej, Jany Juráňovej a Hany Fábry (1996): O lesbickej existencii

Jana Cviková (1996): Militantné feministky v lone národa holubičieho

Zuzana Kiczková (1997): Vzájomný vzťah medzi verejnou a súkromnou sférou z pohľadu žien

Adam Bžoch (1998): Príroda: vzor žena!?

Príhovor na prezentácii knihy Zuzany Kiczkovej o ekofeminizme

Rozhovor Aspektu s Evou Sopkovou (1998): O násilí páchanom na ženách

Saša Lienau (2000): Za Heidi

Iniciatíva Možnosť voľby (2001)

Mirek Vodrážka (2002): O křehkosti ženského diskursu

Recenzia na knihu rozhovorov “Krehká sila”

Literatúra

Počet strán: 
205
ISBN 978-80-85549-85-0 (2009)
Celá kniha na stiahnutie: