Identity

3,38 €

Marcela Veselková si získala čitateľskú i literárnokritickú verejnosť už svojím debutom, ktorý pod láskyplne konvenčným názvom Najzvláštnejšie je neľúbiť ťa (2005) ukryl svojský rukopis: ... táto prvotina sa vydarila nad očakávanie. Myslím, že ju autorka písala z nevyhnutnosti, že zrejme nemohla inak. A trúfam, si tvrdiť, že to je dobrý základ pre poéziu. Aj pre tú slovenskú" napísal vtedy kritik Jaroslav Šrank. Aj texty v novej zbierke Identity vznikali z nevyhnutnosti: dozrel čas, skúsenosť, názor a v neposlednom rade autorské gesto. Veselková vkladá výrazovo i obsahovo hutné kamienky do mozaiky individuálnych a kolektívnych identít. V každom z nich poeticky úsporne poukazuje na to, na čo spoločenské vedy potrebujú nepomerne viac slov: na rozmanitosť a protirečivosť identity ako jednej z kľúčových otázok doby.

Jana Cviková

 

mlčíme každá vo svojom jazyku

koreňmi hmatáme do prázdna

(Svetlo)

 

ak neviete prečo ste tu

zaškrtnite

iné

(Childe Harold na imigračnom úrade)

 

toto sme my a tamto oni

budeme to opakovať tak dlho

kým sa to nestane pravdou

(My a oni)

Mlčanie

sliny mi tuhli do kamienkov
lastovičky ich lepili jeden o druhý
starostlivo stavali
náhubok
ich mladé sa mi
drhli v hrdle
ako bezmocné včera narodené
slová

ISBN číslo: 
978-80-8151-007-6 (2013)
Common Price: 
4.50 €
Price in ASPEKT: 
3.38 €