Kalendárka 1998

Editorka: 
Jana Cviková, Jana Juráňová

Kalendárka prináša ku každému štvrťroku, na každý mesiac a na každý týždeň texty vybraté z publikovaných čísiel feministického kultúrneho časopisu Aspekt, okrem toho aj základné údaje o piatich rokoch existencie časopisu a redakcie, ktorá ho tvorí. Krátke texty sú zábavným aj trpkým, ale vždy zamysleniahodným čítaním aj teraz, keď už kalendárna časť nie je aktuálna.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Počet strán: 
288
ISBN 80-967585-6 (1997)