Kalendárka 2008

Editorka: 
Jana Cviková, Jana Juráňová

V poradí už ôsma, tentoraz o tom, či sú dobré ženy v domácnosti a zlé robia kariéru, kto čistí otcovi topánky a kto zakazuje dievčatku stať sa úspešnou v profesii a chlapčekovi dobrým otcom, ako aj o tom, či slečinky majú právo voliť alebo variť čaj a ako chutí ofrflaná polievka. Čítajte, pozerajte a zapisujte v Kalendárke 2008. Aj tento rok s praktickou pružinovou väzbou, vhodná do každej rozumnej kabelky každej rozumnej ženy, devy a i.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Babka považuje lietanie za neužitočné a daromnice nemôže vystáť. Kohúty sú neužitočné, vysvetľuje, sadne si pred práčovňu, položí si neužitočného kohúta na károvanú deku v lone a podreže mu krk so slovami: Ty darmožráč jeden.

(Irena Brežná)

 

Počet strán: 
174
ISBN 978-80-85549-71-3 (2007)