Materská láska

4,18 €
História materskej lásky od 17. storočia po súčasnosť
Preložila: 
Ľubica Vychovalá

Autorka je filozofka a sociologička, univerzitná profesorka. Jej kniha, v ktorej skúma, či je materská láska vrodeným inštinktom, alebo spoločensky ovplyvniteľným vzťahom, vyvolala búrlivú reakciu. "Posvätnosť" materskej lásky sa dodnes chápe ako čosi nedotknuteľné, aj keď exkurz do histórie - ani nie takej dávnej - ukazuje trocha iný obraz.

Aký je to inštinkt, ak sa u jedných žien prejavuje a u druhých nie? Treba všetky ženy, ktoré ho nepoznajú, pokladať za abnormálne? A čo si myslieť o patologickom správaní, ktoré sa týka toľkých žien rozličného stavu a pretrváva storočia? Tak dlho sa hovorilo o materskej láske ako o inštinkte, až sme boli ochotní uveriť, že toto správanie je súčasťou ženskej povahy bez ohľadu na dobu a prostredie, ktoré ženu obklopuje. V našich predstavách každá žena-matka nachádza v sebe všetky odpovede súvisiace s jej novým údelom. Akoby vopred utvorená, automatická a nevyhnutná činnosť čakala len na príležitosť, aby sa uplatnila. Keďže plodenie je prirodzené, ľudia si predstavujú, že biologickému a fyziologickému javu tehotenstva musí zodpovedať predurčené materské správanie.

 

Number of pages: 
286
ISBN číslo: 
ISBN 80-85549-04-2 (1998)
Common Price: 
6.28 €
Price in ASPEKT: 
4.18 €
Príloha: