Možnosť voľby

3,72 €
Aspekty práv a zodpovednosti
Editorka: 
Jana Cviková, Jana Juráňová

Prvý zväzok série Aspekty je venovaný mimoriadne aktuálnej a politicky výbušnej téme: reprodukčným právam občianok a občanov na Slovensku. Reprodukčné práva sa týkajú zásadných práv a slobôd a súvisia s ľudskými a občianskymi právami, politikou, filozofiou, etikou, výchovou, psychológiou, vedeckým pokrokom, spoločenskými konvenciami, kultúrnymi zvyklosťami, mocenskou štruktúrou spoločnosti, kvalitou života... a ešte s mnohým iným. Tento výber dokumentov, štúdií, výskumov a beletrie vychádza z postoja otvorenosti, postoja, ktorý zastáva politické hľadisko možnosti voľby pre ženu.

OBSAH 

Editorial

Informácie o organizáciách Aspekt, Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu, Možnosť voľby

I. časť

Michal Kliment – Vladimír Cupaník: Reprodukčné práva občianok a občanov Slovenska v kontexte záverov káhirskej konferencie OSN o populácii a rozvoji

Katarína Zavacká: Prerušenie tehotenstva v práve na území Slovenska

Ján Drgonec: Právo na život

Reprodukčné správanie žien na Slovensku

Michal Kliment: Výskum Reprodukčné správanie žien na Slovensku z hľadiska medzinárodne akceptovaných ľudských práv

Eva Poliaková: Výchova k zodpovednému rodičovstvu

Jana Juráňová: Interrupcie sú jednoznačne zlé

Vladimír Cupaník – Michal Kliment: Analýza interrupcií na Slovensku za rok 2000

Vladimír Cupaník – Michal Kliment: Etické problémy pri ochrane reprodukčného zdravia

Michal Kliment: Základná zmluva medzi SR a Svätou stolicou z hľadiska sexuálnych a reprodukčných práv

Jana Cviková: Čo má čadar spoločné s vatikánskou zmluvou

Vyhlásenie členiek Expertnej skupiny pre vzdelávanie a výskum, rodové analýzy a štatistiky Koordinačného výboru pre problematiku žien k Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou

Otvorený list pápežovi Jánovi Pavlovi II. od Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo

Iniciatíva za možnosť voľby

Catholics for a Free Choice

II. časť

Anna Sobolewska: Žena, alebo človek

Aleksandra Solik: Interrupčné zákony v Poľsku

Gábor Nemes – Péter Magyar – Júlia Gáti: Nepožehnané stavy

Woet L. Gianotten: Keď lekárom je muž a klientkami sú ženy

Lori Heise: Sloboda v intimite domova: dopad násilia voči ženám na ich reprodukčné práva

Howard Cohen: Interrupcia a kvalita života

Rosalind Pollack-Petchesky: Reprodukčná sloboda: viac než "právo ženy na voľbu"

Carla Makhlouf Obermeyer: Medzikultúrny pohľad na reprodukčné práva

Rebecca J. Cook: Ľudské práva v kontexte medzinárodných dokumentov a reprodukčné zdravie žien

Charta sexuálnych a reprodukčných práv Medzinárodnej federácie pre plánovanie rodiny (IPPF)

Jaroslava Blažková: Mínusky (úryvok)

Maria Arbatovová: Volám sa ženská

Maeve Binchy: Dievčatá prichádzajú do Londýna

Eva Talpová: Velrybí maso

III. časť

Rosi Braidotti: Obrazy tela a pornografia reprezentácie

Adrienne Rich: Svaté poslání

Zuzana Kiczková: O myslení matiek

Elisabeth Badinter: Materská láska

Sheila Kitzinger: Ženy ako matky

Carol Gilligan: Jiným hlasem: krize a přechodná fáze

Iris Marion Young: Asymetrická reciprocita: o morální úctě, údivu a obohacené myšlence

Number of pages: 
412
ISBN číslo: 
ISBN 80-85549-25-5 (2001)
Common Price: 
4.98 €
Price in ASPEKT: 
3.72 €