Niekde ku koncu

Memoárová próza britskej spisovateľky v preklade Jany Juráňovej
Diana Athill
Preklad: 
Jana Juráňová

V júli 2019 vychádza memoárová próza britskej spisovateľky a vydavateľskej editorky Diany Athill (1917 - 2019), ktorú napísala ako 89-ročná. Originál Somewhere towards the End vyšiel v roku 2008 ako v poradí už jej piata spomienková kniha. O starobe - vlastnej i svojich blízkych - píše s ľahkosťou, no bez zľahčovania.

Keď sa začnete zaoberať starobou, narazíte na to, že sa nechcete nechať deprimovať a kaziť náladu ešte aj iným, a tak sa snažíte zameriavať skôr na príjemnejšie stránky života: ako sa vyrovnať s tým, že sme smrteľní, ako si zabezpečiť sústavnú prítomnosť mladých, ako objavovať nové obzory a podobne.

Žijem už dosť dlho, aby som mohla pozorovať, ako veľmi sa zmenil spôsob, ktorým staroba ovplyvňuje životy žien, menej životy mužov, lenže od nich sa vždy aj menej očakávalo.