Niekde ku koncu

7,35 €
Memoárová próza britskej spisovateľky v preklade Jany Juráňovej
Preložila: 
Jana Juráňová

Memoárová próza Niekde ku koncu britskej spisovateľky a editorky Diany Athill (1917 - 2019) práve vyšla v Knižnej edícii ASPEKT. Autorka ju napísala ako 89-ročná a pod názvom Somewhere towards the End vyšla v roku 2008 ako v poradí jej piata spomienková kniha.

O starobe – vlastnej i svojich blízkych – píše s ľahkosťou, no bez zľahčovania. „Keď sa začnete zaoberať starobou, narazíte na to, že sa nechcete nechať deprimovať a kaziť náladu ešte aj iným, a tak sa snažíte zameriavať skôr na príjemnejšie stránky života.“

Athill sa vyrovnáva s vlastným životom bez pátosu, ľútosti, sentimentu, triezvo, s humorom, vecne, ale nie sucho. Priznáva zlyhania, spomína na inšpiratívne vzory, vysmieva sa z nafúkanosti kultúrnych ikon svojej doby, spomína na lásky, partnerské, sexuálne vzťahy, priateľstvá, rodinné putá a napriek veku, v ktorom knihu napísala, sa so životom nelúči, iba prehadzuje pomyslenú rýchlosť. Skúma možnosti bežného života, radosti i smútky, záťaže i to, čo v starobe človeka oslobodzuje. Rekapituluje temné i svetlé stránky mladosti, stredného veku i staroby. Prechádza cestu, po ktorej ideme všetci, osvetľuje ju, komentuje, nechvastá sa aktívnym starnutím, priznáva bolesti, chátranie tela a so všetkým, čo ju zaťažuje, sa vyrovnáva nekonvenčne a smelo. Láska, sklamanie, choroba, smrť, náboženská viera či neviera, vzťahy, rodičovstvo, sex, starostlivosť videné z jej uhla pohľadu sú nové a zároveň dôverne známe.

Aj kniha o starobe môže byť osviežujúca, triezva, múdra, nie mudrlantská. Athill má zmysel pre humor, je Britka, dožila sa 101 rokov a je úplne cool.

Knihu z angličtiny preložila Jana Juráňová, redakčne spolupracovala Jana Cviková, Zuzana Maďarová a o grafickú stránku sa postarala Jana Sapáková.

1710

Vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Keď sa začnete zaoberať starobou, narazíte na to, že sa nechcete nechať deprimovať a kaziť náladu ešte aj iným, a tak sa snažíte zameriavať skôr na príjemnejšie stránky života: ako sa vyrovnať s tým, že sme smrteľní, ako si zabezpečiť sústavnú prítomnosť mladých, ako objavovať nové obzory a podobne. Žijem už dosť dlho, aby som mohla pozorovať, ako veľmi sa zmenil spôsob, ktorým staroba ovplyvňuje životy žien, menej životy mužov, lenže od nich sa vždy aj menej očakávalo.
 
 
 
Dôležitosť sexu ustupovala, čo sa prejavovalo tak, že mnoho iných vecí sa stalo oveľa zaujímavejšími. Sex častejšie ničí individualitu mladých žien než mladých mužov, pretože sexuálny život ničí ženy oveľa viac ako mužov. Kedysi som bola presvedčená, že ten rozdiel ide na vrub výchovy, že ho možno pripísať formovaniu mladých ľudí, ale nie je to tak. Výchova má posilňujúci účinok, ale v zásade je to vec biologickej funkcie. Neexistuje telesný dôvod, prečo by sa muž nemohol otočiť a odísť od akéhokoľvek sexuálneho aktu, ktorého sa zúčastnil, zatiaľ čo každý sexuálny akt, ktorého sa zúčastňuje žena, je potenciálnym zdrojom zmeny jej spôsobu bytia, a to na celý zvyšok života. On jednoducho aktivuje existenciu inej ľudskej bytosti; ona ju musí vytvoriť zo svojej vlastnej telesnej podstaty, vynosiť ju v sebe, je k nej pripútaná, či sa jej to páči, alebo nie. Tvrdiť, že pilulka ju oslobodila, je úplný nezmysel. Môže síce zabrániť počatiu, ale len za cenu drastickej chemickej intervencie, ktorá úplne rozhodí jej telesné funkcie. Keďže naše telá sú uspôsobené tak, aby vynosili deti, potrvá ešte mnoho generácií, kým budú ženy oslobodené od psychických schém, ktoré im diktuje ich telesnosť, nech je pre ne akokoľvek jednoduché prehltnúť pilulku, a je celkom možné, že sa im takúto psychickú slobodu nepodarí nadobudnúť nikdy. Nateraz sa nedá úplne presne zistiť, koľko z osobnosti človeka determinujú chemické procesy, isté však je, že niečo áno. Vzhľadom na to sa ženy v celom procese často strácajú, práve keď sú na vrchole svojej fyzickej aktivity. Mnohé si uvedomia, kto vlastne sú, akou sú osobnosťou až v strednom veku a niektoré to nezistia nikdy. Ja som začala vnímať záblesky vlastnej osobnosti skôr než väčšina žien, pretože mi nebolo dopriate manželstvo a rodenie detí, ale aj tak som si samu seba uvedomovala oveľa jasnejšie až neskôr, keď sa sex z môjho života jednoducho vytratil.
 
Number of pages: 
212
ISBN číslo: 
978-80-8151-075-5 (2019)
Common Price: 
9.80 €
Price in ASPEKT: 
7.35 €