Postrehy emigrantky

Eseje, prózy, reportáže
Preklad: 
Jana Cviková
Editorka: 
Jana Cviková

Kniha švajčiarsko-slovenskej spisovateľky Ireny Brežnej Postrehy emigrantky opäť o čosi viac priblíži autorkinu tvorbu slovenskému publiku a prinesie žánrovo aj tematicky rozmanitý výber próz, literárnych esejí a reportáží, ktoré sa vyznačujú nezameniteľným štýlom a nekaždodennou reflexiou závažných tém ako migrácia, nacionalistické zaťaženie minulosti a prítomnosti, vojnové konflikty, terorizmus či každodenné spolužitie v rozmanitosti. Vydanie ďalšej knihy Ireny Brežnej, ktorú zostavuje a prekladá Jana Cviková, bude aj vzhľadom na „dvojdomosť“ autorky iste obohatením pôvodnej i prekladovej literatúry.

Irena Brežná sa narodila v roku 1950 v Bratislave. V roku 1968 emigrovala s rodičmi do Švajčiarska, kde odvtedy žije a pracuje. Píše prevažne po nemecky, pričom skúsenosť emigrácie istým spôsobom poznačila celé jej písanie.

Po roku 1989 vyšli v slovenčine jej knihy Psoriáza, moja láska (Archa 1992), prózy, eseje a publicistické články pod názvom Tekutý fetiš (ASPEKT 2005). Nasledoval román o detstve v socialistickom malomeste Na slepačích krídlach (ASPEKT 2007, 2010). Na motívy tejto knihy vznikla rovnomenná divadelná inscenácia Bratislavského bábkového divadla. Výtvarníčka Lucia Mendelová knihu svojsky spracovala ako komiksovú myšlienkovú mapu.

Najnovší román o skúsenosti s vlastnou emigráciou i osudmi súčasných migrantiek a migrantov Nevďačná cudzin(k)a (ASPEKT 2014, 2016) predstavuje vyvrcholenie autorkinej literárne originálnej, obsahovo humornej a zároveň premýšľavej práce s osobným a kolektívnym smútkom. Brežná zaň získala Literárnu cenu Švajčiarskej konfederácie a bol preložený do viacerých jazykov. Román bol na Slovensku ocenený Cenou Dominika Tatarku a ašpiruje aj na literárnu cenu Anasoft litera.

Jana Cviková je germanistka, prekladateľka, vydavateľka a redaktorka ASPEKTU, vedecká pracovníčka Ústavu svetovej literatúry SAV. Preložila väčšinu knižne vyjdených textov Ireny Brežnej na Slovensku; s autorkou dlhodobo spolupracuje na prekladoch a vydávaní jej tvorby, ako aj jej sprostredkovávaní čitateľskej a odbornej verejnosti. Bližšie informácie o jej prekladateľskom pôsobení prináša napr. Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry. 20. storočie. A - K (2015).