Prednáška teoretičky architektúry Moniky Mitášovej v Ústave svetovej literatúry

Ústav svetovej literatúry SAV a ASPEKT pozývajú na hosťovskú prednášku:

doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.

Rodová interpretácia architektúry v súčasnej (kritickej) teórii: rod interpretujúci a interpretovaný 

 

KEDY: v stredu 29. novembra 2017 o 10:00

KDE: v Ústave svetovej literatúry SAV, Konventná 13

          

1455

1458

Témou prednášky je otázka, ako kritická teória architektúry od 60. rokov 20. storočia ne/prispieva k interpretácii európskych diel modernej architektúry, na ktorých sa spoluautorsky či autorsky podieľali návrhárky a architektky. Na jednej strane sú otázky sexuality, pohlavia, rodu a feminizmu v modernej architektúre formulované práve v kritickej teórii a na základe jej interpretačných postupov, na druhej strane sú chápané viac ako problémy antimetodického interpretovania kontextu (spoločenského, sociálneho aj kultúrneho a umeleckého) než metodickej interpretácie autonómie architektonického diela (otázok špecificky architektonických). Konkrétne príklady z kritických textov (Beatriz Colomina, Caroline Constant a Jasmine Rault) ukážu rôzne úlohy, aké ne/hrá rod pri formulovaní ich výkladu a zaradenia stavieb – napríklad od írskej avantgardistky Eileen Gray – do dejín modernej architektúry (neheroická moderna, sapfická moderna atď.). Prednáška vychádza z publikovaných textov americkej kritickej teórie (Oxymoron a pleonazmus), ale posúva sa väčšmi k problematike interpretácie.  

 

Monika Mitášová (Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave) vyštudovala architektúru na FA SVŠT v Bratislave (1993). Venuje sa teórii, interpretácii a kritike súčasnej architektúry. Prednášala na školách architektúry v Bratislave, Liberci a Prahe. V rámci Fulbrigtovho štipendia na UCLA v Los Angeles (1995/96) a výskumného grantu na Columbia University v New Yorku (2009/10) sa venovala problematike dekonštrukcie v architektúre a otázkam kritickej a projektívnej teórie architektúry. Z tohto výskumu vyšli antológie Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a projektivní teorie architektury (Praha 2011), Oxymorón a pleonasmus II. Rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury (Praha 2012) a Oxymoron and Pleonasm. Conversations on American Critical and Projective Theory of Architecture (Barcelona – New York – Praha 2014). Spolu s Jiřím Ševčíkom vydala antológiu Česká a slovenská architektura 1971 – 2011 (Praha 2012). V tomto roku vyšli knihy Vladimír Dedeček. Stávanie sa architektom a Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela, na ktorých editorsky aj autorsky spolupracovala. V súčasnosti pripravuje ich anglické vydanie.

 

Foto: Hana Fábry

 

1456

Z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Prednáška teoretičky architektúry Moniky Mitášovej v Ústave svetovej literatúry In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 27/11/2017. Získané 25/07/2024 - 18:35. Dostupné na http://aspekt.sk/content/knizna-edicia/prednaska-teoreticky-architektury-moniky-mitasovej-v-ustave-svetovej-literatur