Spravodlivosť v rodových vzťahoch

Aspekty rozdeľovania (nielen) zdrojov
Editorka: 
Jana Cviková

V poradí dvanásty zborník radu Aspekty vznikol v spolupráci s Nadáciou Friedricha Eberta a s jej expertkou na rodovú problematiku Barbarou Stiegler, ktorú už poznáme zo slovenského prekladu štúdie o gender mainstreamingu čiže uplatňovaní rodového hľadiska. V publikácii o spravodlivosti v rodových vzťahoch uverejňujeme štyri štúdie Barbary Stiegler k rôznym aspektom rodovej politiky a jej stratégií; hneď prvá štúdia je venovaná stratégii gender budgeting čiže rodové rozpočtovanie, ktorá je využitím princípu uplatňovania rodového hľadiska na finančnú a rozpočtovú politiku. Analýzy Barbary Stiegler, ktoré sa o. i. zaoberajú aj problematikou rodovej deľby platenej a neplatenej práce, dopĺňa štúdia rakúskej ekonómky Gabriele Michalitsch, ktorá prináša pohľad na aktuálnu finančnú a hospodársku krízu z perspektívy feministickej ekonómie.

Celú publikáciu si môžete stiahnuť v .pdf formáte.

OBSAH

Jana Cviková Editoriál
Barbara Stiegler
Rodové rozpočtovanie: teoretické východiská a kľúčové prvky
Barbara Stiegler Opatrovateľská práca: príklad z Nemecka
Gabriele Michalitsch Obrat v ekonomickom myslení: feministickou politikou proti kríze

Barbara Stiegler Formulovanie cieľov a stratégií rodovej politiky: podnety na uplatňovanie rodového hľadiska
Barbara Stiegler Ženy v mainstreame: politické stratégie a rodové teórie

 

Počet strán: 
120
978-80-85549-86-7 (2009)
Celá kniha na stiahnutie: