Žena nie je tovar

Komodifikácia žien v našej kultúre
Editorka: 
Jana Cviková, Jana Juráňová, Ľubica Kobová

Ženy boli často v histórii predmetom výmenného obchodu medzi mužmi. A hoci nastala doba, ktorá rovnosť žien a mužov považuje za legislatívne samozrejmú, ešte stále možno ženy predávať — legálne (v reklame) i nelegálne (na nútenú prostitúciu). Táto publikácia, ktorá nadväzuje na Ružový a modrý svet rodových stereotypov, prináša pestrý textový i obrazový materiál o tom, ako sa žena stáva tovarom, ale aj o tom, ako sa tomu — najmä v pedagogickej praxi — dá predchádzať. Redaktorka: Juliana Szolnokiová Autorky štúdií: Viera Bačová, Jana Cviková, Janka Debrecéniová, Martina Jurásková, Ľubica Kobová, Henrieta Kollárová, Kateřina Lišková, Irena Malec, Eva Riečanská, Andrea Šalingová, Alexandra Šmidáková, Andrea Žačoková. Odborná recenzentka: PhDr. Hana Havelková Ďakujeme za možnosť uverejniť texty viacerých autoriek (Martina Jurásková, Henrieta Kollárová, Andrea Šalingová), ktoré sú súčasťou projektu Aliancie žien Slovenska - Cesta späť.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Počet strán: 
434
ISBN 80-85549-50-6 (2005)