3 nové knihy z knižnice ASPEKTU o práci žien

Do knižnice ASPEKTU pre naše a vaše vzdelávanie neustále nakupujeme nové knihy. Z najnovších prírastkov k problematike práce žien vyberáme:

 

Alice Kessler-Harris: Gendering Labor History

Urbana - Chicago: University of Illinois Press 2007

Kde v odborovom hnutí sú ženy? Ako sa ženy podieľali na formovaní dejín pracujúcich? Tieto otázky si už niekoľko desaťročí kladie vari najvýznamnejšia americká historička skúmajúca organizovanie sa pracujúcich žien Alice Kessler-Harris. Publikácia zhŕňa jej texty od roku 1975 (Where Are the Organized Women Workers?) až do súčasnosti (In Pursuit of Economic Citizenship).

 

Melissa S. Fisher: Wall Street Women

Durham - London: Duke University Press 2012

Pamätáte si, ako sa pred piatimi rokmi uvažovalo o tom, či by bol finančný priemysel v lepšej kondícii, ak by sa na ňom podieľali ženy, „Lehman Sisters“? Melissa S. Fisher sa pozerá na málo pravdepodobné spojenie feminizmu a finančníctva. Tvrdí, že ženy, ktoré v 60. rokoch vstupovali do práce na Wall Street, hoci bez feministického presvedčenia, vytvorili istý typ „trhového feminizmu“.

 

Silvia Federici: Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation

New York: Autonomedia 2004

Kapitalizmus vznikol v konkrétnom čase a na konkrétnych miestach, nie je tu odvždy. Keď vezmeme do úvahy jeho dnešnú materiálnu aj kultúrnu dominanciu, je to tvrdenie takmer heretické, je však historicky pravdivé. Dejiny kapitalizmu majú najmä v marxistickej historiografii viacero dominantných naratívov. Naratív Silvie Federici ich dopĺňa či skôr prepisuje z hľadiska účasti žien na ekonomických procesoch, ktoré ku vzniku kapitalizmu prispeli. Predslov, Úvod a časť druhej kapitoly Akumulácia práce a degradácia žien v slovenskom preklade na svojej webovej stránke sprístupňuje združenie Kolektívne proti kapitálu.

 

Ďalšie zaujímavé publikácie hľadajte v on-line katalógu alebo si ich príďte prelistovať do knižnice ASPEKTU každý utorok a štvrtok popoludní medzi 15.00 a 19.00.