bell hooks v knižnici ASPEKTU

Oslovila vás najnovšia aspektovská publikácia bell hooks Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách v preklade Jany Juráňovej? Príďte si prečítať ďalšie diela bell hooks do knižnice ASPEKTU. Každý utorok a štvrtok popoludní v nej nájdete aj tieto knihy:

 

bell hooks: Feminist Theory. From Margin to Center. Boston: South End Press 1984.

bell hooks: Sehnsucht und Widerstand. Kultur, Ethnie, Geschlecht. Berlin: Orlanda Frauenverlag 1996.

bell hooks: Selling Hot Pussy. Representation of Black Female Sexuality in the Cultural Marketplace. In CONBOY, Katie – MEDINA, Nadia – STANBURY, Sarah (eds.): Writing on the Body. Female Embodyment and Feminist Theory. New York – Chichester: Columbia University Press 1997.

bell hooks: Talking Back. Thinking Feminist, Thinking Black. Boston: South End Press 1989.

bell hooks: Yearning. Race, Gender, and Cultural Politics. Boston: South End Press 1990.