Buduj vlast – posílíš mír! Kniha Denisy Nečasovej v knižnici ASPEKTU

Ak vás zaujímajú osudy československého ženského hnutia v rokoch 1945 -1955, ste na správnej adrese!


Publikácia Denisy Nečasovej skúma vývoj, organizačnú štruktúru, ale aj ciele a medzinárodné kontakty českých ženských organizácií v povojnovom období. Čo sa zmenilo po februárovom prevrate 1948 a aký záujem mala na emancipácii žien KSČ?

1719
Venuje sa aj problematike tzv. dvojitého bremena, situácie, v ktorej teraz už námezdne pracujúcu ženu čakala doma ešte ďalšia - neplatená a neviditeľná – práca v domácnosti. Denisa Nečasová sa k tejto, pre veľkú časť ženskej populácie novej problematike, v rozhovore pre portál heroine.cz vyjadrila takto: „Existuje skupina žen, která to vnímala tak, že skutečně přichází osvobození a ony konečně můžou dělat to, co chcou. Že odpadly bariéry, které jim bránily stát se třeba pilotkou. Na druhém pólu to vnímaly tak, že je to nucená věc. Po převratu se společnost stala hodně rovnostářskou. Z toho vyplynulo, že většina žen šla do zaměstnání kvůli tomu, že jeden plat už nestačil uživit celou domácnost. Příslušnice vyšších a středních sociálních vrstev, které dřív pracovaly třeba méně nebo vůbec nepracovaly, najednou musely do zaměstnání, aby rodiny mohly normálně fungovat. Už tenkrát se mimochodem argumentovalo dvojím břemenem. Že ženám k práci doma přibyla nová. Stát přitom slíbil, že když pracují, tak jim zajistí
mateřské školky a obědy, nebude se muset tolik prát… A v tom selhal. Zároveň byly stížnosti na to, že úplně chybí apel na zapojení mužů do domácích prací nebo výchovy dětí. Proměna měla být vesměs zase jen u žen.“Monografiu do knižnice ASPEKTU darovala Denisa Nečasová. Ďakujeme. Viac sa dočítate a dozviete v knižnici ASPEKTU. Sme tu pre vás každý štvrtok od 16.30 do 19.00.