Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum v knižnici ASPEKTU

V knižnici ASPEKTU si môžete zakúpiť nové číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum 2/2014, ktoré sa venuje problematike rodu a krízy. Sedem úvodných statí od siedmich autoriek analyzuje napríklad vplyv ekonomickej krízy na životy žien a mužov v strednej a východnej Európe, poukazuje na prekérnu prácu opatrovateliek a popri rodových nerovnostiach zohľadňuje aj ďalšie dimenzie ako zdravotné z(ne)výhodnenie, rasu, vek či triedu. Prečítať si môžete aj rozhovory s feministickou ekonómkou Ewou Rumińskou-Zimny či politickou teoretičkou Joan Tronto.

Časopis si môžete kúpiť každý utorok a štvrtok v knižnici ASPEKTU.

Viac o časopise Gender, rovné příležitosti, výzkum nájdete na: genderonline.cz