Čítajte o ľudských a reprodukčných právach v knižnici ASPEKTU

O ľudských a reprodukčných právach nájdete v knižnici ASPEKTU mnoho zaujímavých publikácií. K aktuálnej diskusii o navrhovanej novele zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, podľa ktorej majú mať zdravotné zariadenia povinnosť oznamovať orgánom sociálnoprávnej ochrany detí odchod ženy z pôrodnice bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, si môžete prečítať analýzu Janky Debrecéniovej o obdobných právnych opatreniach z roku 2010 v publikácii Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov.

O Záujmovom združení Pôrod vo Švajčiarsku, ktoré sa zasadzovalo za viac kultúry a slobody pri pôrode, informoval časopis Aspekt už v roku 1994 v čísle venovanom materstvu.

Skúsenosti žien s pôrodom a prístupom personálu pôrodníc prináša štúdia Emy Hrešanovej v publikácii o. p. s. Gender Studies Tělo v rukou společnosti.

Viac k problematike reprodukčných práv nájdete aj v týchto publikáciách fondu aspektovskej knižnice každý utorok a štvrtok popoludní:

Centrum pre reprodukčné práva – Poradňa pre občianske a ľudské práva: Telo i duša. Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku. Centrum pre reprodukčné práva - Poradňa pre občianske a ľudské práva 2003.

Cviková, Jana - Juráňová, Jana (ed.): Možnosť voľby. Aspekty práv a zodpovednosti. Bratislava: Aspekt 2001.

Coucil of Europe: Guaranteeing Freedom of Choice in Matters of Reproduction, Sexuality and Lifestyles in Europe. Trends and Developments. International forum Tallin (Estonia), 27 – 29. November 1997. Strasbourg: Council of Europe Publishing 1999.

CRLP - The Center of Reproductive Law and Policy - ODRR - Open Dialogue for reproductive Rights: Reproductive Rights of Young Girls and Adolescents in Russia. A Shadow Report. New York – Moscow: CRLP/ODRR 1999.

Dudová, Radka: Interrupce v České republice. Zápas o ženská těla. Praha: Socioligický ústav AV ČR 2012.

Hašková, Hana: Názorové diference k současným změnám v českém porodnictví. Praha: Sociologický ústav AV ČR 2001.

Jankech, Daniel: Sedem dní v bielom koncentráku. Rajec nad Rajčiankou: Vydavateľstvo Daniel Rajec 1994.

Newmann, Karen: Charta sexuálnych a reprodukčných práv IPPF: Vízia 2000. Komentár k charte sexuálnych a reprodukčných práv IPPF. Bratislava: SSPRVR a IPPF 2000.

Stadelmann, Ingeborg: Zdravé těhotenství, přirozený porod. Citlivý průvodce těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Praha: One Woman Press 2001.

Renita Wong, Yuk-Lin: Dispersing the "Public" and the "Private". Gender and the State in the Birth Planning Policy of China. In Gender & Society, vol. 11, no. 4, 1997, s. 509-525.