Deň učiteliek v knižnici ASPEKTU

O rodovej problematike v školstve z hľadiska rozdielov v profesionálnej orientácii, horizontálnej a vertikálnej nerovnosti zastúpenia mužov a žien v školstve, či z hľadiska rozdielov v odmeňovaní informuje napríklad aspektovská publikácia Rodový pohľad na školstvo autoriek Jany Cvikovej a Jarmily Filadelfiovej. Publikácia Učiteľské povolanie predstaví výsledky analýzy rozhovorov s učiteľkami a učiteľmi.

O rodových stereotypoch vo výchove a vzdelávaní informuje knižka Ružový a modrý svet, ktorá je určená predovšetkým učiteľkám a učiteľom, no poslúži aj ako pestrý úvod do rodových štúdií. Prečítajte si väčšiu časť knihy voľne na internete alebo príďte do našej knižnice po bezplatný výtlačok, určený všetkým pedagogickým pracovníčkam a pracovníkom!

Okrem týchto kníh nájdete v knižnici ASPEKTU každý utorok a stredu popoludní mnoho ďalších zaujímavých titulov, ktoré problematiku školstva sledujú z rodovej a feministickej perspektívy:

 

Ali, Suki - Benjamin, Shereen (eds.): The Politics of Gender and Education : Critical Perspectives. 1. vyd. New York : Palgrave Macmillan, 2004.

Belotti, Elene Gianini: Was geschieht mit kleinen Mädchen? : Űber die zwangweise Herausbildung der weiblichen Rolle in den ersten Lebensjahren durch die Gesellschaft. 1. vyd. München : Verlag Frauenoffensive, 1975.

Blank-Mathieu, Margarete: Kleiner Unterschied - große Folgen? : Geschlechtsbewusste Erziehung in der Kita. 2. vyd. München : Ernst Reinhardt, 2002.

Braidotti, Rosi – Nieboer, Janny – Hirs, Sanne: The Making of European Women's Studies : A work in progress report on curriculum development and related issues in gender education and research. 1. vyd. Holandsko : Drukkerij Zuidam, 2002.

Epstein, Vivian Sheldon: History of Women Artists for Children. 1. vyd. Denver : VSE Publisher, 1987.

Fischer , Sigrid - Scambor, Christina: Impulse für gendergerechte Bildungsarbeit. 1. vyd. Graz : GenderWerkstätte Graz, 2002.

Francis, Becky: Boys, girls, and achievement : Addressing the classroom issues. 1. vyd. New York : Routledge, 2000.

Hoppe, Heidrun - Kampshoff, Marita - Nyssen, Elke: Geschlechterperspektiven in der Fachdidaktik. 1. vyd. Weinheim, Basel : Beltz Verlag, 2001.

Kaščák, Ondrej: Moc školy : O formatívnej sile organizácie. 1. vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis : Veda, 2006.

Kirk, Mary E. (ed.): Continental Responsibility : European and International Support for Higher Education and Research in East Central Europe. 1. vyd. Vienna : Institute for Human Sciences, 1994.

Luke, Carmen - Gore, Jennifer (eds.): Feminisms and critical pedagogy. 1. vyd. New York : Routledge, 1992.

Lukšík, Ivan - Supeková, Mariana: Sexualita a rodovosť v sociálnych a výchovných súvislostiach. 1. vyd. Bratislava : Humanitas, 2003.

Mačura, Ivan: Humanizácia výchovy a vzdelávania : Cesty demokratizácie vzdelávania. 1. vyd. Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1994.

Petö, Andrea (ed.): Teaching gender studies in Hungary/A társadalmi nemek oktatása Magyarországon. 1 vyd. Budapest : Ministry of Youth, Family, Social Affairs and Equal Opportunitties, 2006.

Pierre, Elizabeth A. St. - Pillow, Wanda S.: Working the ruins : Feminist poststructural theory and methods in education. 1. vyd. - New York : Routledge, 2000.

Popova, Kristina - Vodenicharov, Petar - Dimitrova, Snezhana: Women and men in the past 19th and 20th Century : Additional Teaching Materials for Secondary Schools. 1. vyd. Blagoevgrad : South-Western University, 2002.

Smetáčková, Irena (ed.).: Gender ve škole : Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. 1. vyd. Praha : Otevřená společnost, 2006.

Smetáčková, Irena (ed.): Gender ve škole : Příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách. 1. vyd. Praha : Otevřená spoločnost, 2005.

Tierney, Helen (ed.): Women's Studies Encyclopedia II : Literature, Arts, and Learning. 1. vyd. New York - Westport - London : Greenwood Press, 1990.