Dobrí bieli ľudia... Vyberáme z knižnice ASPEKTU

1480

Môžu mať ľudia, ktorí to myslia dobre, rasistické názory? Autorka Shannon Sullivan predstavuje vo svojej knihe Good white people (SUNY Press) súbor postojov prevládajúcich najmä medzi bielymi liberálkami a liberálmi s dobrým úmyslom" v USA. Sullivan tieto názory označuje ako prejavy „láskavosti bielej strednej triedy“ a kritizuje ich za to, že im ide viac o presviedčanie o vlastnom antirasizme než o skutočné konfrontovanie systematického rasizmu. Autorka odhaľuje komplexný vzťah medzi triedou a rasou v kontexte súčasnej identity bielych ľudí a načrtáva štyri spôsoby, ktorými sa „láskavosť bielej strednej triedy“ prejavuje: prenášanie zodpovednosti za pretrvávajúci rasizmus na nízkopríjmové skupiny bieleho obyvateľstva; démonizácia predvojnových otrokárov; dôraz na „farbosleposť“, teda domnelú bezvýznamnosť rasy a etnicity predovšetkým v súvislosti s výchovou detí; a pestovanie pocitov viny a hanby bielych ľudí. Aby bieli ľudia prekonali tieto stratégie dištancovania sa, potrebujú podľa autorky nový étos, ktorý prizná a zároveň transformuje ich „bielosť“ v snahe o presadzovanie rasovej spravodlivosti.

„Sullivan naznačuje, že je to práve antirasizmus bielych liberálov, ktorý prispieva k reprodukcii rasizmu tým, že znemožňuje otvorené a diferencované diskusie nielen o rase, ale aj o privilégiách bielosti, ktoré vytvárajú tzv. rasové problémy a udržiavajú ich... Keď informuje o tom, ako môžu bieli liberáli so cťou žiť vo svojej bielosti namiesto toho, aby sa od nej dištancovali alebo predstierali, že neexistuje, Sullivan kvalifikovane dekonštruuje známe obranné stratégie.“ Ms. Magazin

***

Ukážka z knihy:

Ako môžu bieli ľudia prispieť k ukončeniu rasovej nespravodlivosti? (...)  Keď som sa usilovala odpovedať na túto otázku, začala som sa zaoberať tým, čo Sara Ahmed nazýva „zápasom o právo vyhlasovať, že konáme z lásky“. Ako dokazuje Ahmed, mnoho z takzvaných bielych nenávistných skupín v súčasnosti vyhlasuje, že sa nezakladajú na nenávisti voči iným rasám, ale na láske k „svojej bielej rasovej rodine“. Napríklad webová stránka hnutia Aryan Nation uvádza: „hĺbke lásky, ktorá je zakorenená, a to veľmi hlboko v duši a duchu skutočného bieleho nacionalistu, sa žiadna forma ´nenávisti´ ani zďaleka nevyrovná... To nie je nenávisť, kvôli čomu sa priemerný biely muž pozerá na zmiešaný pár s grimasou v tvári a odporom v srdci... Nie, to nie je nenávisť. To je láska.“ Podľa Aryan Nation a ďalších podobných rasistických stránok je práve láska tá emócia, ktorá poháňa ich prácu v prospech bielych ľudí. Tvrdia, že nenávisť šíria v prvom rade ľudia, ktorí neoprávnene označujú tzv. nenávistné skupiny ako nenávistné. Podľa tejto logiky Aryan Nation a im podobní nie sú nenávistné ale nenávidené zoskupenia.  

***

Analýza Sullivan odhaľuje, ako rasistické skupiny strategicky zneužívajú pojem lásky a zručne obracajú pozornosť a zodpovednosť na ľudí, čo proti rasizmu vystupujú. Aj na Slovensku máme skúsenosti s tým, že nenávistné zoskupenia, či už broja proti etnickým, sexuálnym, náboženským skupinám, alebo rodu, diskurzívne narábajú s pozitívnymi pojmami lásky, starostlivosti, ochrany  a rodiny. Kniha Good white people teda môže pomôcť reflektovať a spracúvať naše vlastné privilégiá a zároveň nám môže prezradiť viac o tom, aký jazyk a diskurzívne stratégie využívajú skupiny šíriace v spoločnosti nespravodlivosť a nenávisť.

Knihu nájdete v knižnici ASPEKTU na Mýtnej 38 v Bratislave, ktorá je otvorená každý štvrtok od 16.30 do 19.00.